وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می شود؟

در این مطب از وکیل سایت به بررسی این پرسش که وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می شود خواهیم پرداخت. وکالت, نیابت دادن به شخص دیگر برای انجام امور است که در صورتی که به صورت بلا عزل منعقد شود, شخص موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می نماید و در این حالت جز درمواردی خاص, عقد منحل نخواهد شد. با توجه به قدرت الزام آوری بیش تری که در این شکل از عقد وکالت است و نیز امکان سوء استفاده از آن, مخاطرات ناشی از آن نیز بیش تر بوده و در تنظیم این نوع از اسناد باید توجه بیش تری صورت گیرد. جهت مشاوره با وکیل حقوقی در این خصوص با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می شود

وکالت بلاعزل چیست؟

در صورتی که موکل ضمن عقد وکالت یا به صورت شرط در ضمن عقد دیگر حق عزل وکیل را خود سلب و ساقط نماید وکالت منعقده به صورت بلاعزل می باشد. بر اساس ماده 656 قانون مدنی، “وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید.” با توجه به این ماده، می توان گفت، وکالت، عقد است و در آن، یک طرف عقد، به دیگری، جهت انجام اموری، تفویض اختیار می کند. وکالت، در زمره عقود جایز می باشد یعنی وکیل هر زمان می تواند استعفا داده و موکل نیز می تواند در هر زمان وی را عزل نماید.

وکالت بلاعزل شکلی از عقد وکالت است که در آن، موکل, حق برکناری و عزل وکیل را از خود، سلب نموده. یعنی، دیگر نمی تواند عقد وکالت را برهم زند، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده. مثلا در صورتی که یکی از وکیل و موکل فوت کنند عقد باطل می گردد. در ادامه موارد ابطال وکالت بلاعزل را به تفصیل بیان خواهیم نمود.

 انواع وکالت بلاعزل

معمولا قراردادهای وکالت بلاعزل به دو صورت عام و خاص منعقد می گردند. وکالت بلاعزل عام بدین نحو است که موکل در کلیه امور حقوقی از جمله معاملات, مراجعه به ادارات و افتتاح حساب و ….به وکیل حق اقدام می دهد لکن در وکالت بلاعزل به صورت خاص وکیل تنها در موردی خاص حق اقدام دارد مثلا شخص قصد دارد خانه را به پسرش هبه کند و با تنظیم وکالت نامه بلاعزل وی را وکیل تام الاختیار نسبت به آن خانه می نماید تا هر اقدامی که خواست انجام دهد مثلا بفروشد یا هبه کند.

وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل چگونه باطل می شود؟

وکالت بلاعزل چگونه ابطال می شود؟ این پرسشی است که به کرّات توسط مخاطبان پرسیده می شود. این عقد تحت شرایطی ابطال یا منحل می شود از جمله:

الف) با توجه به ماهیت عقد وکالت با فوت هر یک از طرفین منحل می شود.

ب) عارض شدن حالت جنون یا سفه بر هر یک از طرفین( البته سفیه شدن شخص فقط در امور مالی موجب انحلال است)

ج) انجام موضوع وکالت توسط موکل.

در صورتی که موکل مثلا برای فروش خودرو به وکیل وکالت بلاعزل داده و قبل از اقدام وکیل خود نسبت به فروش آن اقدام نماید عقد به دلیل انجام موضوع آن منحل می شود.

د) از بین رفتن موضوع عقد

در صورتی که موضوع عقد از بین رود مثلا وکالت برای فروش خودرو بوده و پیش از فروش توسط وکیل خودرو در اثر آتش سوزی از بین برود.

ه) اقاله توسط طرفین

طرفین عقد می توانند با توافق یکدیگر عقد را بر هم بزنند.

ک) در صورتی که عقد مدت دار باشد و مدت آن تمام شود.

گ) در صورتی که شرط بلاعزل بودن وکالت ضمن عقد لازم دیگر بوده و آن عقد به هر دلیل منحل شده باشد شرط ضمن آن نیز از بین می رود و عقد وکالت دوباره نسبت به هر دو طرف جایز خواهد بود.

خطرات وکالت بلاعزل

همانطور که پیش تر بیان شد عقد وکالت عقدیست جایز یعنی طرفین می توانند هر زمان آن را بر هم زنند بنابراین اگر موکل بعد از انعقاد عقد از کرده خود پشیمان شود می تواند فورا وکیل را عزل کند لکن در وکالت بلاعزل قضیه متفاوت است و موکل حق عزل وکیل را نداشته و ملتزم به عقد خواهد بود بنابراین اولا امکان فسخ قرارداد را ندارد و ثانیا با توجه به بلاعزل بودن عقد امکان سوء استفاده وکیل نیز بیش تر است و در عمل هم وکالت های بلاعزل عامل بسیاری از کلاهبرداری ها و سوءاستفاده ها هستند و در تنظیم این سند و حدود اختیارات وکیل باید دقت بسیار شود و از خطرات احتمالی جلوگیری گردد.

آخرین نوشته ها