وکالت بلاعزل در فروش ملک+نمونه وکالت نامه

در این مطلب از وکیل سایت به توضیح وکالت بلاعزل در فروش ملک خواهیم پرداخت و یک نمونه وکالت بلاعزل در فروش ملک را خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل حقوقی با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل نمایید.

مطابق ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. وکالت بلاعزل در فروش ملک همانطور که از اسم آن پیداست نوعی از از وکالت است که اولا برای فروش ملک به دیگری داده می شود و ثانیا موکل حق عزل وکیل را ندارد و قراردادی است که از جانب موکل غیر قابل فسخ است لکن با فوت و جنون و سفه هز یک از طرفین عقد منحل می شود.

وکالت بلاعزل در فروش ملک

وکالت بلاعزل در فروش ملک

در معاملات املاک بنا به دلایلی نظیر زمان بر بودن تشریفات انتقال سند و دریافت استعلامات از مراجع مربوطه مانند ثبت و شهرداری و نیز بالا بودن هزینه های نقل و انتقال ملک طرفین معامله توافق می کنند تا فروشنده برای انجام کلیه امور اداری مربوط به نقل و انتقال و در نهایت انتقال سند به نام خریدار, وکالتی بلاعزل به خریدار دهد و خریدار راساً نسبت به انقال ملک به نام خود اقدام نماید.

شرایط وکالت بلاعزل در فروش ملک

۱) وکالت بلاعزل در فروش ملک با فوت و جنون سفه هر یک از طرفین عقد منحل می شود. بنابراین توصیه می شود فورا پس از تنظیم این سند نسبت به انتقال قطعی ملک اقدام شود.

۲) حتما در متن وکالتنامه حق هر گونه اقدام در خصوص ملک از موکل سلب شود چرا که در این نوع از وکالت نامه فقط حق عزل سلب و ساقط می گردد ولی موکل همچنان قادر به فروش ملک خواهد بود مگر این حق ضمن وکالت نامه از وی سلب شود.

۳) این نوع از وکالتنامه موجب سلب مالکیت نمی شود بنابراین در صورتی فروشنده طلبکاری داشته باشد می تواند ملک را توقیف کند به همین دلیل توصیه می شود فورا نسبت به اتقال ملک اقدام شود.

۴) توصیه می شود در کنار این نوع از وکالتنامه حتما مبایعه نامه منعقد گردد تا مشخص شود هدف از انعقاد این وکالت, انتقال ملک به شخص وکیل بوده و تاریخ انتقال نیز مشخص شود تا در صورت بروز هر گونه مشکل مالکیت خریدار در محکمه قابل اثبات باشد.

نکاتی که در وکالت بلاعزل در فروش ملک باید رعایت کنید

الف) وکالتنامه حتما با حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و در صورتی که وکیل در دفتر خانه حضور ندارد حتما اعتبار سند از دفترخانه صادر کننده استعلام شود.

ب) از انجام هر گونه معامله وکالتی با اشخاص ناشناس خودداری شود.

ج) اگر ملک به صورت مشاع می باشد (مانند املاک ورثه ای) به دلیل احتمال بروز اختلاف بین شرکا توصیه می شود از معامله وکالتی خودداری شود و حتما انتقال سند ملک به صورت قطعی باشد.

نمونه وکالت بلاعزل در فروش ملک

نمونه وکالت  بلاعزل در فروش ملک

در ادامه برای آشنایی بیشتر مخاطبان با روال تنظیم اینگونه اسناد، نمونه وکالت بلاعزل در فروش ملک آورده می شود

موکل: آقای/ خانم ………….

فرزند: ……… به شناسنامه شماره : ……….. متولد سال: ……… صادره از : …….. به شماره ملی: ……….

ساکن: ……………..

وکیل: آقای/ خانم : ……………..

فرزند: ……………..بشناسنامه شماره: ………….. متولد: ………..صادره از: ………… به شماره ملی: ………..

ساکن: …………….

مورد وکالت

مراجعه به ادارات شهرداری، ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، آب، برق، گاز، امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظام مهندسی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیمدخل جهت انجام کلیه امور ساختمانی و اداری و قانونی راجع به شش دانگ ……….. به پلاک ثبتی ………….. واقع در بخش ………. ثبت شده به شماره ………… دفتر ………. صفحه ………… و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه تاییدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تعمیر و مرمت و بازسازی رقبه و اخذ و دریافت پروانه ساختمانی از هر نوع و به هر نحو و انعقاد قرارداد با مهندسین به هر شکل و ترتیب و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار مصالح ساختمانی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازم و تشکیل پرونده تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و سپس در صورت فقه هرگونه منع قانونی فروش و انتقال قطعی سهمی موکل در رقبه یاد شده با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن و آب و برق و گاز منصوبه به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار قم به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد.

ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل و غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضا وی به جای اقدام و امضا موکل معتبر است. مدلول این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

آخرین نوشته ها