نمونه دادخواست ممانعت از حق حقوقی

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم یک نمونه دادخواست ممانعت از حق را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. جهت مشاوره با بهترین وکیل ملکی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

نمونه دادخواست ممانعت از حق

نمونه دادخواست ممانعت از حق

خواهان: نام     نام خانوادگی         اقامتگاه

خوانده: نام      نام خانوادگی         اقامتگاه

مشخصات وکیل: در صورتی که هر یک از طرفین وکیل داشته باشد باید در دادخواست قید گردد.

تعيين خواسته و بهاي آن : الزام به رفع ممانعت ازحق و مطالبه خسارت وارده مقوم به       ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و حق الوکاله وکیل

دلائل و منضمات دادخواست :  كپي مصدق سند مالكيت، استشهاديه، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستری

شرح دادخواست:

رياست محترم مجتمع قضايي ……………….

با سلام و تقدیم احترام به استحضار مي‌رساند:

اینجانب به موجب كپي سند مالكيت شماره     پلاك و پلاكهاي ثبتي شماره      /       بخش شماره و نام شهرستان واقع در نشاني      در مالكيت اينجانب / اينجانبان قرار دارد . نظر به اينكه خوانده / خواندگان با اقدامات خود داير بر……….از استفاده اينجانب از پلاك تحت مالكيتم ممانعت به عمل مي‌آورد و به اين وسيله نيز ضمن تضييع حقوق حقه‌ام موجب ورود، خسارات نيز شده است فلذا مستنداً به ماده ۱۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ۳۳۱ قانون مدني صدور حكم به رفع ممانعت از حق و جبران خسارت وارده به ميزان………..ريال به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

لازم به ذکر است که طرح دادخواست, نخستین مرحله در رسیدگی حقوقی است که در صورت اشتباه در طرح دادخواست و یا مشخصات طرفین و یا ادله اثبات و …. یا دعوای مربوطه رد خواهد شد و یا در صورت صدور حکم به نفع خواهان در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. توصیه می شود پیش از طرح دعوا حتما با وکیل متخصص امور املاک مشاوره صورت گیرد و در صورت لزوم دادخواست با راهنمایی وکیل تنظیم گردد تا از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری گردد.

آخرین نوشته ها