نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم یک نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص در امور قراردادها با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

خواهان: ………………..، فرزند: ………………..، به کد ملی: ……………..،

خوانده : …………………، فرزند: ………………..، به کد ملی: ……………..،

وکیل: ………………………..

خواسته : مطالبه ثمن معامله

دلایل و منضمات: کپی مصدق مبايعه نامه – کپی مصدق سند مالكيت

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان………….

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار مي‌رساند اينجانب ……………… فرزند …………… حسب مبایعه نامه عادي به شماره …………… در تاریخ …………… موضوع معامله را که واقع در پلاك ثبتي……… بخش ……… واقع در………………… به آقای …………… به فروش رساندم و مبلغ ……………… ریال معادل ……………. تومان بایت قسط اول معامله از جانب خریدار به اینجانب پرداخت گردیده است و اينجانب تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ و ملک را تحویل خریدار نموده ام اما متأسفانه خوانده عليرغم تعهد قید شده در بند……  مبايعه نامه و فرارسیدن اجل انجام تعهد و علی رغم مراجعات مکرر اینجانب حاضر به قبول و اجرای تعهدات قراردادی خود نیست.

فلذا با تقديم اين دادخواست رسیدگی و صدور حكم به الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزينه‌ي دادرسي مورد استدعاست.

چند نکته در خصوص دادخواست

۱) اصل بر فوری بودن پرداخت ثمن است مگر انکه در قرارداد برای پرداخت آن مهلتی تعیین شده باشد.

۲) تادیه ثمن اگر هزینه ای داشته باشد با خریدار است مگر اینکه طرفین خلاف آن را توافق کرده باشند.

۳) در صورتی که برای پرداخت ثمن, چک یا سفته مدت دار داده شده باشد باید به جای مطالبه ثمن دادخواست مطالبه وجه چک یا سفته تقدیم گردد.

۴) دادگاه صالح به رسیدگی به این دادخواست دادگاه محل اقامتگاه خوانده می باشد.

آخرین نوشته ها