نمونه دادخواست رفع مزاحمت ملکی-نمونه شکواییه مزاحمت ملکی

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا نمونه شکواییه مزاحمت ملکی و نمونه دادخواست رفع مزاحمت ملکی را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. جهت مشاوره انلاین وکیل ملکی از طرق ارتباطی موجود در وب سایت استفاده نمایید.

نمونه دادخواست رفع مزاحمت ملکی,نمونه شکواییه مزاحمت ملکی

نمونه دادخواست رفع مزاحمت ملکی

مشخصات خواهان: نام         نام خانوادگى         نام پدر    شغل   محل اقامت

مشخصات خوانده: نام           نام خانوادگى         نام پدر    شغل   محل اقامت

مشحصات وكيل يا نماينده قانونى

تعيين خواسته وبهاي آن: الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل و منضمات دادخواست: كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

شرح دادخواست:

رياست محترم مجتمع قضايي …………

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

نظر به اينكه اقدامات خوانده/خواندگان در ملك مسكوني/تجاري خود به نشاني       واقع در پلاك همجوار و همسايگي ملك اينجانب به نشاني فوق جزء پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان” داير بر       ، موجب مزاحمت مي‌باشد فلذا با تقديم اين دادخواست صدور حكم به رفع مزاحمت از طريق       مستنداً‌به ماده ۱۶۰ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست. عندالاقتضاء براي اثبات ادعاي خود به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي‌نمايد.

نمونه شکواییه مزاحمت ملکی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی ….. به نشانی ……… به مساحت ……. متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه  در تاریخ ……. با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل ………………… مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، استشهادیه و…. می باشد و همچنین به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت را استدعا دارمنظر به این کهاقدامات مشتکیعنه سبب ورود خساراتی به مبلغ…. به اینجانب گردیده بدوا تامین خواسته به میزان خسارات وارده مورد استدعاست.

در این مطلب نمونه دادخواست رفع مزاحمت ملکی و نمونه شکواییه مزاحمت ملکی جهت استفاده شما عزیزان ارائه گردید. توجه داشته باشید دادخواست و شکواییه نکات حقوقی بسیاری دارد که عدم توجه به آن ها ممکن است مسیر پرونده قضایی را به طورکلی عوض کند و حتی در نهایت رای صادره قابلیت اجرا نداشته باشد. حتما پیش از طرح هر گونه دعوای حقوقی یا شکایات کیفری با وکیل متخصص مشاوره نمایید.

آخرین نوشته ها