نمونه دادخواست الزام به اخذ پایان کار

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا یک نمونه دادخواست الزام به اخذ پایان کار را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص در امور قراردادها با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

دادخواست الزام به اخذ پایان کار

دادخواست الزام به اخذ پایان کار

خواهان: نام…………….نام خانوادگی…………..اقامتگاه………………

خوانده: نام……………..نام خانوادگی…………..اقامتگاه………………

وکیل: درصورتی که هر یک از طرفین وکیل داشته باشند مشخصات وی نیز باید در دادخواست قید گردد.

خواسته: الزام خوانده به اخذ پایان کار, صورتمجلس تفکیکی و ثبت رسمی تقسیم نامه پلاک ثبتی ………..مقوم به ………..به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات:

مبایعه به شماره…………

اظهارنامه رسمی مورخ………….

عنداللزوم استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک

عند اللزوم ارجاع امر به کارشناسی

شرح خواسته:

ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان……..

با سلام

احتراما به استحضار می رساند خوانده محترم مالک رسمی یک مجموعه اپارتمان ۱۰ واحدی به پلاک ثبتی ……..واقع در ……….می باشد که که حسب قرارداد پیوست مورخ………..در ازاء مبلغ …….یک واحد آپارتمان از ملک موصوف را به اینجانب به صورت پیش فروش واگذار نموده که مطابق بند……….از قرارداد پیش فروش متعهد گردیده ملک مذکور را ظرف مدت …………تکمیل و تحویل خریدار نماید و در نهایت نسبت به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه رسمی اقدام نماید. لکن خوانده علی رغم تحویل ملک به اینجاب از انجام دیگر تعهدات خود امتناع کرده و مراجعات مکرر ایجانب تاکنون بی فایده بوده فلذا رسیدگی به موضوع و صدور حکم مبنی بر الزام ایشان به اخذ پایان کار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تنظیم تقسیم نامه رسمی پلاک ثبتی ………….. مورد استدعاست.

 

دادخواست الزام به اخذ پایان کار باید از طریق دفتر خدمات قضایی و به صورت الکترونیک به دفتر مرجع صالح به رسیدگی به دعوا ارسال گردد و پس از بررسی شرایط دادخواست در صورتی که ایرادی بر آن وارد نباشد دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور رای مقتضی می نماید.

 

 

آخرین نوشته ها