نمونه دادخواست افراز ملک مشاع از دادگاه

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم یک نمونه دادخواست افراز ملک مشاع از دادگاه را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. هر یک از شرکای ملک مشاع می توانند تقاضای مشخص شدن سهم خود به صورت جداگانه را از دادگاه و اداره ثبت داشته باشند تا بتوانند از مزایای مالکیت شش دانگ بهره مند شوند. طرح این تقاضا در اداره ثبت به صرف درخواست است و نیازی به تشریفات دادخواست ندارد لکن طرح آن در دادگاه عمومی حقوقی نیازمند تشریفات, هزینه و تقدیم دادخواست می باشد.

نمونه دادخواست افراز ملک مشاع از دادگاه

دادخواست افراز ملک مشاع از دادگاه

خواهان:

 

اقای/خانم ………..فرزند ………… ادرس ……………………………….

 

خوانده:

 

آقای/خانم ………فرزند………….ادرس………………………………….

 

نماینده یا وکیل:آقای/خانم………. فرزند………….ادرس……………………….

 

تعیین خواسته: صدور حکم به افراز ملک مشاع

 

دلائل و منضمات: ۱) کپی مصدق سند مالکیت ۲) مدارک هویتی مالک ۳) استعلام از ثبت احوال و اداره ثبت

۴) در صورت اقتضا ارجاع امر به کارشناسی

 

شرح خواسته:

 

ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .

نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشد و اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر افراز ملک مشاع مطابق با نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست.

موارد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به درخواست افراز

حسب قانون افراز و فروش املاک مشاع در صورتی که در بین شرکای ملک مشاع شخص غایب مفقود الاثر یا محجوری باشد و یا جریان ثبتی ملک به پایان نرسیده باشد مرجع افراز دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد. بدین منظور باید مدارک لازم مبنی بر غایب یا محجور بودن احد شرکا ارائه گردد و یا از مراجع مربوط مانند ثبت احوال استعلامات لازم به عمل آید. مرجع تشخیص خاتمه عملیات مقدماتی ثبت اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد که دادگاه در این خصوص استعلام لازم را به عمل می آورد.

در این مطلب یک نمونه دادخواست افراز ملک مشاع از دادگاه را ارائه نمودیم. شما می توانید جهت مشاوره با یک وکیل ملکی خوب تهران با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آخرین نوشته ها