نمونه دادخواست اثبات مالکیت

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا یک نمونه دادخواست اثبات مالکیت را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. شما می توانید جهت مشاوره با بهترین وکیل حقوقی تهران با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

طرح و رسیدگی به ادعا در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید یک سری شرایط شکلی مقرر در قانون دادرسی مدنی را داشته باشد تا از نظر دادگاه دعوای مطروحه قابل استماع باشد علاوه بر این شرایط عمومی هر دعوا یک سری شرایط اختصاصی نیز دارد که باید رعایت شود در غیر این صورت یا دعوا به کلی رد خواهد شد یا اثبات ادعا با سختی مواجه مواجه میشود. در ذیل یک نمونه دادخواست اثبات مالکیت جهت آشنایی شما عزیزان با این نوع دادخواست ارائه می گردد.

 

خواهان : در این قسمت نام و مشخصات خواهان قید می شود.

خوانده : در این قسمت مشخصات خوانده قید می شود.

وکیل یا نماینده قانونی : اگر دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی تقدیم شود در این قسمت مشخصاتش قید می شود.

خواسته یا موضوع بهای آن :

(در اینجا باید اطلاعات دقیق به طور کامل ذکر شود.)

دلایل و ضمایم :

(در این قسمت از فرم باید مدارک مورد نظر خود را به صورت تیتر وار ذکر نمایید.)

شرح خواسته :

ریاست محترم دادگاه حقوقی …

با سلام احتراما به استحضار می رساند، اینجانب خواهان …………… متولده از …………. مورخ ………….، در تاریخ … اقدام به خرید مال مذکور در قولنامه پیوست، از خوانده ……………. نموده و ثمن معامله را نیز به طور کاملا از طریق ……………..(ذکر شیوه پرداخت . رسید پرداخت در ذیل دادخواست تقدیم شود) پرداخت نمودم. با این وجود ، از مورخ ……… تا حالا ، مال موصوف، توسط خوانده، غصب شده و به تصرف اینجانب در نیامده است.

از آنجا که سند رسمی، میان اینجانب و خوانده تنظیم نشده و تنها مستند مالکیت بنده، بیع نامه ارائه شده در ذیل دادخواست می باشد، فلذا از ریاست محترم دادگاه اثبات مالکیت به استناد این قولنامه را خواستارم.

امضا.

 

آخرین نوشته ها