نحوه اثبات جرم تجاوز به عنف و مجازات آن

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی جرم تجاوز به عنف, احکام شرایط و مجازات آن بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل کیفری متخصص در جرایم جنسی با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

تجاوز به عنف

برقراری رابطه جنسی با دیگری به زور و توسل به اعمال خشونت آمیز تجاوز به عنف محسوب شده و در زمره جرایم جنسی توام با خشونت است. با توجه به قبح عمل تجاوز, تقریبا هیچ کشوری نیست که این رفتار را جرم انگاری نکرده باشد و همواره سخت ترین مجازات ها را برای این جرم در نظر می گیرند. در قانون ایران مجازات تجاوز به عنف در صورت اثبات اعدام خواهد بود.

مفهوم تجاوز به عنف

تجاوز به معنای اعمال جنسی برخلاف رضایت دیگری و عنف به معنای خشونت, زور و اجبار و غلبه است به نحوی که از قربانی سلب اختیار شود. تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی به صورت خاص تعریف نشده لکن تحت عنوان زنای به عنف و لواط به عنف, تفخیذ و مساحقه به عنف جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده.

به عنف بودن تجاوز ممکن است ناشی از اعمال فیزیکی یا فشارمعنوی باشد در واقع تفاوتی بین حالتی که شخص دیگری را با زور و تهدید اسلحه وادار به همبستری کند با حالتی که با تهیه فیلم و عکس خصوصی وی را مجبور به رابطه کند وجود ندارد.

مجازات تجاوز به عنف

ماده ۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی به بیان مجازات تجاوز به عنف پرداخته.  حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی(فاعل) است. 

تبصره دوم این ماده به بیان مواردی پرداخته که در حکم زنای به عنف است یعنی اگرچه خشونتی به کار نرفته لکن نوعی از عنف معنوی در اعمال فرد زناکار دیده می شود. بنابراین تهدید دیگری به انتشار فیلم و عکس خصوصی به منظور مجبور کردن او برای همبستری مشمول این تبصره قانونی خواهد بود.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۳۱ بیان داشته که مرتکب جرم زنای به عنف علاوه بر مجازات اعدام مجازات دیگری نیز دارد و آن پرداخت ارش البکاره در مورد دختر باکره و مهر المثل در هر حال است.

ماده ۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

-در خصوص لواط به عنف نیز قانون گذار مجازات اعدام را برای فاعل پیش بینی کرده.

ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴- حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تفخیذ یعنی هم جنس بازی مردان و مساحقه به معنای هم جنس بازی زنان در صورتی که در حالت عنف و با قهر و غلبه باشد مجازات صد ضربه شلاق دارد.

ماده ۲۳۶- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۰- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

مجازات تجاوز به عنف

اثبات تجاوز به عنف 

برای اثبات این جرم قربانی باید کلیه مدارک و مستندات خود را به محکمه ارائه کند همچنین می بایست بلافاصله بعد از وقوع جرم به منظور حفظ آثار جرم به کلانتری و یا دادسرا مراجعه کرده و با اخذ نامه به پزشکی قانونی مراجعه نماید و تا قبل از معاینه پزشک از تعویض لباس ها و شست و شوی بدن و لباس خودداری کند. گزارش پزشکی قانونی برای اثبات جرم بسیار مفید است البته این گزارش در کنار دیگر ادله نظیر تماس ها و پیامک ها دوربین مداربسته صدای ضبط شده و غیره می تواند سبب علم قاضی شود.

همچنین از دیگر ادله اثبات این جرم اقرار شخص متهم در نزد مقام قضایی است. برای اثبات زنا لواط تفخیذ و مساحقه چهار بار اقرار لازم است.

همچنین جرم تجاوز به عنف را می توان به وسیله شهادت شهود اثبات کرد. برای اثبات این جرم شهادت ۴ شاهد مرد یا سه مرد و دو زن که عینا صحنه تجاوز را دیده باشند لازم است.

آیا تجاوز به عنف قابل گذشت است؟

این جرم در زمره جرایم حدی است و غیر قابل تخفیف و تبدیل است و گذشت شاکی نیز در آن اثر ندارد.

آخرین نوشته ها