مهلت شکایت تصرف عدوانی چقدر است؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم به بیان مهلت شکایت از تصرف عدوانی بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل ملکی با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

مهلت شکایت تصرف عدوانی

مهلت شکایت تصرف عدوانی

عموم شکایت را به هر نوع طرح دعوایی اطلاق می کنند لکن مقصود از شکایت, شکایت از جرم است که با تقدیم شکواییه صورت می گیرد و در صورتی که قصد اقامه دعوای حقوقی داشته باشیم می بایست از طریق طرح دادخواست حقوقی اقامه دعوا نمود. بنابراین مقصود از شکایت تصرف عدوانی شکایت به عنوان یک جرم در مرجع کیفری است. لازم به ذکر است طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی مهلت خاصی ندارد.

جرم تصرف عدوانی جرمی قابل گذشت می باشد که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده است و با گذشت وی در هر مرحله دادرسی موقوف می گردد.

مجازات این جرم حسب قانون کاهش حبس تعزیزی مصوب ۱۳۹۹ تعزیر درجه ۷ می باشد که با توجه به اینکه جرایم درجه ۷و ۸ مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود بنابراین طرح شکایت مستقیما باید در دادگاه کیفری ۲ صورت پذیرد.

مطابق با ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مهلت شکایت تصرف عدوانی یک سال از تاریخ اطلاع پیش بینی شده است. این ماده بیان می دارد:

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

بنابراین در صورتی که یک سال از تاریخ اطلاع مجنی علیه بگذرد و وی نسبت به طرح شکایت در دادگاه اقدام نکند به منزله صرف نظر از حق شکایت محسوب می گردد و مهلت شکایت تصرف عدوانی به پایان می رسد و دیگر رسیدگی به جرم به دلیل شمول مرور زمان امکان پذیر نیست.

آخرین نوشته ها