مهریه بعد از فوت زن چه وضعیتی دارد؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم پاسخ این سوال که تکلیف مهریه بعد از فوت زن چیست را به طور مشروح بیان کنیم. همچنین به این سوالات پاسخ خواهیم داد که مهریه زن بعد از فوت به چه کسانی می رسد؟ مهریه زن فوت شده بدون فرزند مهریه زن فوت شده دارای فرزند و در نهایت مهریه زن فوت شده چگونه محاسبه می شود؟ جهت مشاوره حقوقی با بهترین وکیل مهریه می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

مهریه بعد از فوت زن,مهریه زن بعد زا فوت به چه کسانی می رسد,مهریه زن فوت شده بدون فرزند

مهریه یکی از حقوق مالی زن بوده و به محض انعقاد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد. در وضعیتی زن فوت شده باشد و در زمان حیات خود مهریه دریافت نکرده باشد و یا دلیلی بر سقوط این حق وجود نداشته باشد این حق به ورثه حین الفوت زن می رسد. مهریه بعد از فوت زن همچنان به عنوان یک دین باقی است و فقط به ورثه منتقل می شود.

مهریه بعد از فوت زن

مهریه یک حق مالی است و مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد بنابریان مهریه با فوت زن مانند دیگر حقوق مالی به ورثه منتقل می شود و بسته به اینکه ورثه وی چه اشخاصی می باشند به نسبت سهم الارث مقرر در قانون بین ایشان تقسیم شده و از شوهر قابل مطالبه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت از طرف شوهر از اموال وی قابل برداشت است.

مهریه زن بعد از فوت به چه کسانی می رسد؟

در پاسخ به این سوال که مهریه زن بعد از فوت به چه کسانی می رسد باید گفت که در صورتی که زن مطابق با فرض مطروحه در این مقاله, فوت شده باشد, بسته به اینکه ورثه وی چه اشخاصی باشند مهریه بعد از فوت زن مطابق با قواعد ارث بین ایشان تقسیم می گردد و هر کدام می توانند سهم خود را از همسر وی مطالبه نمایند. اگر تنها وارث زن شوهرش باشد کل مهر به وی می رسد و چون هم جمع عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص صورت می گیرد دین شوهر نسبت به مهر ساقط می گردد. اگر زن فرزندانی داشته باشد شوهر یک چهارم مهر را می برد و مابقی بین فرزندان تقسیم شده و پسر دو برابر دختر ارث می برد. اگر زن علاوه بر فرزند پدر و مادر هم داشته باشد هر کدام یک ششم مهر را به ارث می برند و شوهر نیز یک چهارم و مابقی به فرزندان به نسبت دو برابر پسر و یک برابر دختر خواهد بود. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که اگر شوهر نیز فوت کرده باشد مهریه زن از سوی ورثه زن از ماترک شوهر قابل مطالبه است.

مهریه زن فوت شده بدون فرزند

وضعیت مهریه زن فوت شده بدون فرزند بدین صورت است که, کل مهر به شوهر می رسد و دین او نسبت به این مهر ساقط می شود مشروط بر آنکه زن ورثه دیگری در طبقات سه گانه ارث نداشته باشد وگرنه شوهر نصف مهر را مالک می شود و مابقی متعلق به ورثه است و ایشان مالک مابقی مهر خواهند بود و می توانند علیه شوهر طرح دعوا نمایند.

مهریه زن فوت شده دارای فرزند,مهریه زن فوت شده چگونه محاسبه می شود

مهریه زن فوت شده دارای فرزند

وضعیت مهریه زن فوت شده دارای فرزند به این شکل است که یک چهارم مهر به شوهر می رسد و مابقی آن به فرزندان وی خواهد رسید که دختر نصف پسر سهم دارد و می توانند علیه شوهر زن طرح دعوا کنند.

مهریه زن فوت شده چگونه محاسبه می شود؟

در پاسخ به این سوال که مهریه زن فوت شده چگونه محاسبه می شود باید گفت بسته به اینکه مهریه وجه نقد باشد یا سکه باشد متفاوت است. در صورتی که مهریه زن سکه باشد همان مقدار قابل مطالبه خواهد و بحث نرخ روز مطرح نیست و به همان مقدار سکه ای که بوده باید پرداخت شود به هر نرخی که باشد. در صورتی مهریه زن به صورت وجه نقد باشد اختلاف نظر وجود دارد. برخی ورثه زن را مستحق دریافت مهر به نرخ روز می دانند و برخی نیز حسب ماده ۳ ایین نامه ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ورثه را مستحق اخرین نرخ مهریه در تاریخ فوت زن می دانند که اگر مثلا از تاریخ فوت دو سال گذشته باشد ورثه می توانند مهریه را به نرخ دو سال قبل دریافت کنند نه به نرخ روز.

در این مطلب به بیان وضعیت مهریه بعد از فوت زن پرداختیم به این سوالات پاسخ دادیم که مهریه زن بعد از فوت به چه کسانی می رسد؟مهریه زن فوت شده بدون فرزند و مهریه زن فوت شده دارای فرزند چقدر می باشد و نیز بیان شد که مهریه زن فوت شده چگونه محاسبه می شود؟ شما می توانید سوالات خود را با کارشناسان مجرب وکیل سایت مطرح نموده و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت نمایید.

آخرین نوشته ها