ارکان,شرایط و مراحل طلاق توافقی کدامند؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا در مورد ارکان,شرایط و مراحل طلاق توافقی مطالبی را بیان کنیم. همانطور که در دیگر مقالات بیان شد طلاق در حقوق ایران انواع و اقسامی دارد که یکی از آن ها طلاق توافقی می باشد. علت اینکه به این نوع از طلاق, طلاق توافقی گفته می شود توافق زوجین در رابطه با کلیه حقوق مالی و غیر مالی ناشی از عقد نکاح است بنابریان باید در خصوص مهریه,نفقه,اجرت المثل,حضانت فرزندان و دیگر مسائل توافق صورت گرفته و به محکمه اعلام شود.مراحل طلاق توافقی و شرایط آن در موارد مختلف متفاوت است و بسته به همین شرایط می تواند باین یا رجعی باشد. برای مشاوره یا اخذ وکیل طلاق توافقی می توانید با ما تماس بگیرید.

طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی همانطور که از نام آن پیداست مبتنی بر توافق طرفین است و هر طرف از تمام یا بخشی از حقوق خود صرف نظر می کند تا امر طلاق به فوریت انجام شود. در صورتی که طرفین در مورد همه چیز توافق داشته باشند موجبی برای اطاله دادرسی باقی نمی ماند و دادگاه نیز توافق طرفین را محترم می شمارد و حکم به طلاق می دهد. در این نوع از طلاق معمولا برای تسریع امر پیش از مراجعه به دادگاه طرفین کلیه توافقات خود را در قالب یک توافق نامه تنظیم و به محکمه تقدیم می نمایند. در این توافق باید در خصوص مهریه زن,نفقه, اجرت المثل ایام زوجیت, حضانت و ملاقات فرزندان و جهیزیه تعیین تکلیف شده باشد و هر توافقی که طرفین داشته باشند برای دادگاه محترم خواهد بود و به استناد آن رای صادر می شود. بنابریان اولین مرحله از مراحل طلاق توافقی تنظیم توافق نامه زوجین است.

شرایط طلاق توافقی

طلاق توافقی بسته به شرایط و توافق حاصله بین زوجین می تواند باین یا رجعی باشد. در صورتی که زن باکره یا یائسه باشد طلاق از نوع باین است چون این زن ها عده ندارند پس امکان رجوع به ایشان نیز وجود ندارد. در صورتی که زن باکره نباشد و یائسه نیز نباشد رجعی بودن طلاق بسته به شرایط توافق دارد:

۱) اگر زن تمام یا بخشی از مهر را بذل کند و شوهر قبول کند بعداز طلاق زن می تواند تا سه ماه به آن چه بذل کرده رجوع کند تا قبل از رجوع زن به مابذل, طلاق باین است و شوهر حق رجوع به وی را ندارد ولی به محض رجوع زن به مابذل شوهر نیز حق رجوع به وی را خواهد داشت. با رجوع شوهر به زن گواهی طلاق توافقی و توافقات حاصله باطل خواهد بود.

۲) اگر زن ذمه شوهر را از مهریه ابراء نماید یا حق رجوع به بذل را از خود ساقط کند یا تصریح کند که تمام مهر را دریافت کرده در این صورت به هیچ عنوان امکان رجوع به بذل را نخواهد داشت و شوهر نیز امکان رجوع ندارد و طلاق از نوع باین خواهد بود.

۳) نکته مهم این که حتما در وکالت طلاق از جانب زوج حتما عبارات قبول بذل و اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام قید شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد:

۱) از سال ۹۷ انجام مشاوره روانشناسی در مراکز بهزیستی و غربالگری مجاز اجباری شده و زوجین برای طلاق می بایست ابتدا از طریق سامانه تصمیم اقدام به ثبت نام نموده و به یکی از مراکز مشاوره بهزیستی ارجاع شوند. مشاوره پیش از طلاق توافقی ۵ جلسه می باشد که حداق ۴۵ روز به طول می انجامد و بعد از آن در صورتی مشاور تشخیص دهد که ادامه زندگی مشترک طرفین ممکن یا به صلاح نیست گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می کند.

۲) مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست طلاق توافقی.

۳) پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد و درنهایت دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند که به مدت ۳ ماه اعتبار دارد و باید به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه شود برای جاری کردن صیغه طلاق.

طلاق توافقی چقدر زمان میبرد؟

مشاوره برای طلاق توافقی حدود ۴۵ روز زمان بر هست تا گواهی عدم انصراف از طلاق صادر شود. بعد از ثبت دادخواست پرونده ابتدا به شورای حل اختلاف فرستاده می شود برای صلح و سازش و در صورت عدم سازش به دادگاه ارسال می شود. تعیین وقت رسیدگی به دادخواست بسته به میزان مشغله دادگاه در شهرهای مختلف متفاوت است علی ای حال رسیدگی به این دعوا از ۱ ماه تا ۵ ماه متفاوت خواهد بود. در صورتی که رای صادر شود باید مدت ۴۴ روز بگذرد تا نهایی شده و قابل اجرا باشد مگر آنکه طرفین حق تجدیدنظر و فرجام خواهی خود را ساقط نمایند که در این صورت به محض صدور رای نهایی خواهد بود و قابل اجرا می باشد.

پشیمانی زوج یا زوجه از طلاق توافقی

پیش از طلاق توافقی شرایطی که برای طلاق مد نظر است را باید به صورت یک توافق نامه درآورد و به امضای طرفین رساند. این توافق نامه مادام که طلاق در دفترخانه ثبت نشده قابل عدول است و هر توافقی در ضمن آن صورت گرفته باشد باطل خواهد بود. بعد از صدور حکم طلاق در صورتی که هر یک از طرفین برای اجرای صیغه طلاق در محضر حاضر نشود سردفتر از ثبت طلاق خودداری می کند. و همانطور که گفته شد با گذشت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی وعدم ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش بی اعتبار خواهد شد. بنابراین آخرین مرحله از مراحل طلاق توافقی ثبت طلاق در دفتررسمی ازدواج است.

وکیل طلاق توافقی

مدارک لازم برای طلاق توافقی

از جمله مراحل طلاق توافقی ثبت دادخواست طلاق توسط زوجین است البته یکی از ایشان با داشتن وکالت از دیگری می تواند نسبت به ثبت دادخواست اقدام کند. طرح دادخواست طلاق توافقی نیازمند مدارک ذیل می باشد:

اصل و رونوشت سند نکاح

ثبت نام در سامانه ثنا

کارت ملی و شناسنامه

گواهی عدم انصراف از طلاق

طلاق توافقی و امکان پاک کردن آن از شناسنامه

در طلاق توافقی در صورتی که زن باکره باشد یعنی در حکم طلاق نوشته باشد طلاق بائن غیر مدخوله است پس از اجرای صیغه طلاق هر کدام از زوجین با ارائه مدارک می تواند از ثبت احوال تقاضای صدور شناسنامه جدید بدون قید نام همسر سابق را بنماید. لکن در صورتی که زن مدخوله باشد امکان حذف نام همسر بعد طلاق ممکن نیست و تنها پس از ازدواج مجدد می توان چنین درخواستی را نمود. در هر صورت این درخواست باید بعد از طی مراحل طلاق توافقی و ثبت در محضر باشد.

طلاق توافقی ایرانیان مقیم خارج از کشور

ایرانیان خارج از کشور در صورتی که بخواهند در دادگاه ایران طلاق بگیرند باید هر دو طرف شخصی را به عنوان وکیل خود معرفی نمایند و آن شخص به وکالت از دو طرف مراحل طلاق را طی می کند و در صورتی طلاق در خارج از ایران صورت گرفته باشد برای بهره مندی از آثار آن در ایران باید توسط محاکم ایران حکم تنفیذ آن صادر گردد.

گواهی بکارت و ازمایش بارداری

یکی دیگر از مراحل طلاق توافقی اخذ گواهی بکارت و آزمایش بارداری است. دادگاه تکلیف دارد در رای صادره مبنی بر طلاق در خصوص بارداری یا عدم بارداری زن را مشخص نماید به همین دلیل آزمایش بارداری ضروری است. دختر باکره و زن یائسه از انجام این آزمایش معاف هستند. لکن در مورد دختر باکره حتما باید نظریه پزشکی قانونی در خصوص مدخوله یا غیر مدخوله بودن اخذ شود. درصورتی که زن باردار باشد موارد ذیل باید به توافق نامه اضافه شود ( لازم به ذکر است که تا پیش از صدور حکم طلاق هر توافق جدیدی را می توان به توافق نامه اضافه کرد):

درخصوص نحوه زایمان و اینکه هزینه های آن به عهده کیست تعیین تکلیف شود.

در خصوص حضانت فرزند و نفقه وی تعیین تکلیف شود.

حضانت فرزندان در طلاق توافقی

بحث حضانت فرزندان تا سن بلوغ می باشد که دختر تا ۹ سال و پسر تا ۱۵ سال در سن حضانت می باشند. قانون حضانت فرزندان را تا ۷ سال با مادر دانسته و بعد از آن با پدر می باشد لکن در طلاق توافقی امر حضانت نیز تابع توافق زوجین است و برای طرف دیگر نیز حق ملاقات با فرزند به صورت مثلا ۲۴ ساعت در هفته باید رعایت شود. در صورت بروز اختلاف در امر حضانت طفل دادگاه با رعایت مصلحت طفل تعیین تکلیف خواهد کرد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه در طلاق توافقی

در صورتی که حسب توافق زوجین مهریه به صورت اقساطی باید پرداخت شود دفترخانه به تعداد اقساط مهریه قبض صادر و به امضای مرد می رساند. در صورتی که تا سه قسط پرداخت نشود کل مهریه حال شده و امکان مطالبه آن از طریق اجرای ثبت و دادگاه خانواده وجود دارد. همچنین است در صورتی که مرد فوت کند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ازدواج مجدد زن سبب محرومیت وی از مهر نمی شود.

نحوه ثبت دادخواست طلاق توافقی

مرحله دیگر از مراحل طلاق توافقی ثبت دادخواست طلاق می باشد. برای ثبت دادخواست طلاق توافقی زوجین باید با در دست داشتن مدارک لازم به دفتر خدمات قضایی رجوع کنند. همچنین هر یک از ایشان با داشتن وکالت از دیگری می تواند بدون حضور طرف نسبت به ثبت دادخواست طلاق اقدام نماید. برای حضور در دادگاه صرف وکالت محضری از طرف کفایت نمی کند و حتما باید به وکیل دادگستری وکالت داده شود.

نفقه در طلاق توافقی

همانطور که پیش تر بیان شد پیش از طلاق توافقی ضمن توافق نامه طرفین نسبت به مسائل و حقوق مربوط به خود توافق می نمایند. نفقه نیز از جمله حقوق مالی زوجه است که باید تعیین تکلیف شود. زن می تواند نفقه خود را ببخشد یا مبلغ یا مال مشخصی را که مورد توافق طرف دیگر است به عنوان نفقه قرار دهد یا هر توافق دیگری که مورد رضایت طرفین باشد. در هر حال زن در صورتی که در منزل شوهر سکونت داشته تنها می تواند نفقه زمان ثبت دادخواست طلاق تا ثبت طلاق در محضر را مطالبه نماید و اصل بر آن است که نفقه گذشته وی پرداخت شده لکن در صورتی که مدعی خلاف این موضوع باشد نیاز به اثبات نزد مرجع قضایی دارد.

جهیزیه در طلاق توافقی

طرفین در سند توافق نامه می توانند نسبت به مالکیت جهاز بعد از طلاق یا تقسیم آن به هر نحو توافق نمایند.

مهریه در طلاق توافقی

مهریه در طلاق توافقی حالات متعدد دارد که بیان می شود. این طلاق نوعی طلاق خلع است و زن تمام یا بخشی از مهر را بذل می کند و شوهر قبول می کند به شرح ذیل:

۱ – زن کل مهریه خودر را بذل می کند و شوهر  قبول بذل می کند.

۲ – زن از کل مهریه مثلا ۱۰۰۰ سکه ای ۶۰۰ سکه را بذل می کند و ۴۰۰ سکه بر عهده شوهر است و باید در خصوص نحوه پرداخت اقساط آن توافق کنند.

۳- زن کل مهریه را ابراء می کند مبلغ اندکی مثلا ده هزار تومان را به شوهر بذل می کند وشوهر هم قبول بذل میکند.

۴ – تمام مهر به عهده شوهر باقی می ماند و در خصوص نحوه پرداخت توافق می شود و زن برای طلاق مبلغ ده هزار تومان بذل می کند و شوهر قبول بذل می کند.

۵- در صورتی که زن باکره باشد نصف مهر به وی تعلق می گیرد و بهتر در سند توافق نامه قید شود بذل تمام یا بخشی از مهریه استحقاقی.

 

مراحل طلاق توافقی

اجرت المثل در طلاق توافقی

اجرت المثل یکی دیگر از حقوق زن است که با توافق می توان هر مبلغی را تعیین نمود یا به کارشناسی واگذار کرد لکن چون این امر بر خلاف ماهیت طلاق توافقی است معمولا از آن صرف نظر می شود.

نمونه متن توافق نامه طلاق توافقی

همانطور که پیش تر بیان شد نخستین مرحله از مراحل طلاق توافقی تنظیم توافق نامه زوجین می باشد حال برای انکه در رابطه با متن تفاهم نامه طلاق توافقی تصور درستی داشته باشید و با آن آشنا شوید، به نمونه ای از آن دقت کنید:

بنام خدا

قرارداد حاضر فی مابین آقای…….. فرزند……. به شماره شناسنامه……… و شماره ملی……. به نشانی……………… و

شماره تماس….. و سرکار خانم…… فرزند……. به شماره شناسنامه…….. و شماره ملی……… به نشانی…………………

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

۱- سرکار خانم…… تعداد….. سکه از مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به آقای….. بذل می نماید و حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط می نماید.

توافق گردید آقای….. جمعاً مبلغ….. به سرکار خانم….. به عنوان مهریه/ نفقه/ اجرت المثل

«عنوان دقیق حقوق مالی که مقرر است به زوجه پرداخت شود» پرداخت نماید؛

که مبلغ…… به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج وطلاق و ماهیانه مبلغ….. به شماره حساب/ شماره کارت….. واریز نماید.

نکته- بذل مهریه می تواند نسبت به تمام آن باشد و یا بخشی از آن و زوجه الزامی به بذل کل مهریه خود

در قبال اجرای صیغه طلاق ندارد.

۲- سرکار خانم…….. جهیزیه خود را مسترد نموده/ مسترد می نماید/ ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد/

مبلغ….. بابت جهیزیه و در قبال اجرای صیغه طلاق می گیرد.

۳- سرکار خانم….. در خصوص نفقه گذشته، حال و آینده و همچنین در خصوص اجرت المثل،

و در قبال اجرای صیغه طلاق

ادعایی ندارد/ نفقه خود را به مبلغ…. طبق پرنده کلاسه…. دریافت می نماید/

نفقه و اجرت المثل خود را دریافت نموده و پس از اجرای صیغه طلاق ادعایی در این خصوص ندارد.

حضانت فرزندان در متن تفاهم نامه طلاق توافقی
۴- در خصوص فرزندان مشترک به نام های….. و…..، فرزندان تحت حضانت پدر/ مادر می باشند و می توانند در هر هفته

در روزهای ۵ شنبه و جمعه یا… از ساعت….. الی ….. با پدر/ مادر خود در …… ملاقات داشته باشند.

۵- نفقه فرزندان طبق توافق برای هرکدام مبلغ…… و جمعاً…… تعیین گردید که با توجه به شرایط موجود در هر سال ۱۰ درصد به مبلغ اضافه می گردد

و آقای….. مکلف است در هر ماه این مبلغ را از طریق کارت به کارت به شماره کارت …………. و یا از طریق بانک به شماره حساب…….. واریز نماید،

ادعای پرداخت از سوی آقا بدون وجود فیش پذیرفته شده نیست.

نکته در خصوص افزایش نفقه نیز می توان یک شخص مشخص را به عنوان داور مشخص نمود.
۶- طرفین در قبال اجرای صیغه طلاق کلیه پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه نسبت به یکدیگر را

در قبال اجرای صیغه طلاق مختومه می نمایند. «نام برده شود به اضافه شماره پرونده و شعبه»

امضاء و اثر انگشت زوج امضاء و اثر انگشت زوجه

امضاء شاهد

در این مطلب از وکیل سایت به بیان مراحل طلاق توافقی و ارکان, شرایط و برخی از مهم ترین نکات این دعوای حقوقی پرداختیم. مهم ترین رکن این نوع از طلاق توافق طرفین در صرف نظر کردن از تمام یا بخشی از حقوق خود می باشد امری که سبب می شود طلاق در کم ترین زمان ممکن صورت پذیرد. در صورت نیاز به مشاوره در این حوزه یا اخذ وکیل طلاق توافقی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آخرین نوشته ها