مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک-قانون فسخ معامله تا ۲۴ ساعت

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک و قانون فسخ معامله تا ۲۴ ساعت را خدمت شما عزیزان توضیح دهیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل ملکی با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک

فسخ به معنای بر هم زدن معامله از جانب یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث است. با توجه به اینکه اصل بر لزوم قراردادهاست و بر هم زدن معامله جنبه استثنایی دارد موارد حق فسخ توسط قانون گذار پیش بینی شده و تنها در صورت تحقق این موارد ذینفع می تواند معامله را بر هم زند. حال در صورتی که شرایط فسخ برای یکی از طرفین مهیا شد مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک به چه میزان است؟ و آیا قانون فسخ معامله تا ۲۴ ساعت صحت دارد یا خیر؟

مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک

قانون مدنی به در بخش بیع و خیارات به بیان کلیه خیارات فسخ پرداخته, منظور از خیارات مواردی است که در صورت حدوث, یکی از طرفین معامله می تواند اقدام به فسخ معامله کند. در واقع مطابق با قانون مدنی انواع مختلفی از حق فسخ پیش بینی شده که هر یک از آنها شرایط و مدت زمانی دارد, برخی از این حق فسخ ها فوری هستند و برخی محدودیت زمانی دارند و برخی نیز فاقد مهلت مشخص هستند.

معمولا بنگاه های مشاور املاک بسته به نظر طرفین قرار داد حصول شرایطی را مبنای تحقق حق فسخ برای یکی از طرفین قرار می دهند که این در واقع همان خیار شرط است مثلا در قرارداد قید می شود در صورتی که مشتری ظرف ۳ ماه از تاریخ قرارداد کل اقساط ثمن را نپردازد فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. لازم به توضیح است مهم ترین خیار فسخ در قراردادهای ملکی خیار شرط است یعنی طرفین با توافق یکدیگر حصول شرایطی را مبنای حق فسخ برای یکی از طرفین قرار می دهند. مثلا اگر فروشنده در محضر حاضر نشود خریدار با کسر فلان مبلغ می تواند معامله را برهم بزند. یا مثلا برای طرفین تا ۴۸ ساعت حق بر هم زدن معامله پیش بینی شود. این ها همه مصادیقی از خیار شرط هستند.

تعدادی از خیارات فسخ مذکور در قانون مدنی به شرح ذیل هستند:

۱- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار تخلف از شرط: مثلا شرط شده مال وصف خاصی داشته باشد و یا فروشنده تعهد داده فعل خاصی را انجام دهد در صورتی که تخلف از این شرط صورت پذیرد طرف دیگر حق فسخ معامله را خواهد داشت.

۲- فسخ معاملات ملکی به موجب شرط خیار: در این حالت خود طرفین شرایطی را در قرارداد مشخص می کنند و تخلف از آن شرایط به هر یک از ایشان امکان فسخ معامله را میدهد. در این حالت مهلت فسخ به میزانی است که طرفین مقرر نمایند.

۳- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار عیب: در صورتی که مال مورد نظر معیوب باشد از تاریخ اطلاع از عیب اعمال این خیار فوری است.

۴-  فسخ معاملات ملکی به موجب غبن: غبن ضرری است که فاحش باشد در این صورت شخصی که متضرر گریده حق فسخ خواهد داشت این خیار نیز فوری است.

۵- فسخ معاملات ملکی به موجب تدلیس: در صورتی که یکی از طرفین با عملیات فریبکارانه مال را واجد وصفی معرفی کرده که واقعا چنین وصفی نداشته طرف دیگر حق فسخ به استناد تدلیس را دارد و این خیار نیز فوری است.

۶- فسخ معاملات ملکی به موجب خیار تاخیر ثمن: در صورتی ۳ روز از تاریخ عقد بگذرد و در این مدت نه فروشنده تمام مبیع را به خریدار داده باشد و نه خریدار تمام ثمن را, در این حالت بعد از گذشت ۳ روز فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

و بسیاری خیارات دیگر…….

بنابراین مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک در قراردادهای ملکی ارتباط مستقیمی با نوع حق فسخ پیش بینی شده در قراداد و شرایط پیش بینی شده توسط طرفین دارد.

قانون فسخ معامله تا ۲۴ ساعت

قانون فسخ معامله تا ۲۴ ساعت

آیا قانونی تحت عنوان قانون فسخ معامله تا ۲۴ ساعت وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت چنین قانونی و با این عنوان در قوانین کشور ما وجود ندارد و این یک اصطلاح کاملا عرفی است. مطابق با این عرف در صورتی که تا ۲۴ ساعت از تاریخ وقوع عقد هر یک از طرفین پشیمان شده می تواند بدون اینکه خسارتی به طرف دیگر بدهد معامله را فسخ نمیاد. به نظر میرسد چنین عرفی در معاملات با مبلغ اندک به ویژه زمانی که مبایعه نامه عادی در کار نباشد مرسوم باشد چرا که در معاملاتی نظیر املاک و خودرو معمولا تمامی توافقات در جلسه معامله صورت گرفته و به صورت مکتوب در می آید و اگر چنین شرطی در قرارداد نباشد که هر یک از طرفین تا ۲۴ ساعت حق فسخ معامله را دارند بعدا به استناد این که چنین شرطی متعارف است تقریبا فسخ قرارداد غیر ممکن خواهد بود و حتما باید این شرط در قرارداد به صورت مکتوب نوشته شود. قانون فسخ معامله تا ۲۴ ساعت در واقع همان خیار شرط مذکور در قانون مدنی است با همان کیفیت و مهلتی که مورد توافق طرفین باشد و در قرارداد مکتوب گردد.

آخرین نوشته ها