مدارک لازم برای اثبات مالکیت کدامند؟

در این مطلب از وکیل سایت مدارک لازم برای اثبات مالکیت را بیان خواهیم نمود. در واقع برای طرح این دعوا باید مدارکی پیوست دادخواست به دادگاه ارائه شود در غیر این صورت خواسته شما به اثبات نخواهد رسید. شما می توانید جهت مشاوره با بهترین وکلای حقوقی تهران با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت

مدارک لازم برای اثبات مالکیت

خواهان باید با توجه به خواسته ای که دارد مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعا به دادگاه ارائه نماید. در دعوای اثبات مالکیت مهم ترین مدرک برای اثبات ادعای خواهان قولنامه ای است که بین خریدار و فروشنده منعقد شده است. در صورتی که قولنامه نیز مورد اعتراض طرف باشد یا احتمال اعتراض داده شود بهتر است مدارکی جهت بالا بردن شانس پیروزی در دعوا ضمیمه شود که در ذیل به برخی آن ها اشاره می شود.

سند عادی یا رسمی

همانطور که گفته شد مهم ترین سند در دعوای اثبات مالکیت قولنامه منعقده فی مابین خریدار و فروشنده است که باید کپی برابر اصل شده و به ضمیمه دادخواست به دادگاه ارائه گردد و همچنین اصل سند، در جلسه اول دادرسی نیز ارائه گردد. خوانده نیز باید اصل اسناد خود را در جلسه اول دادرسی ارائه نماید. در صورتی که رسید های حاکی از پرداخت وجه معامله و یا چک یا سفته و نیز وکالتنامه رسمی وجود داشته باشد حتما به ضمیمه دادخواست ارائه گردد چرا که این گونه مدارک قدرت اثبات ادعا را افزایش خواهد داد.

اقرارنامه

در صورتی که اقرار نامه یا تعهد نامه رسمی یا عادی بین خریدار و فروشنده باشد سندی بسیار مهم و تاثیر گذرا در سرنوشت دعوا خواهد بود که باید به دادگاه ارائه شود البته که قدرت اثباتی اسناد رسمی بالاتر از سند عادی است و تعرض به آن ها نیز سخت تر است. همچنین در صورتی که خوانده به مالکیت خواهان در دادگاه اقرار نماید برای اثبات ادعای خواهان کفایت می کند.

شهادتنامه

از دیگر مدارک لازم برای اثبات مالکیت می توان به شهادتنامه (استشهادیه) اشاره نمود. گاه پیش می آید که خواهان دلیلی برای اثبات مالکیت خود جز شهادت شهود ندارد که در این صورت لازم است تا استشهادیه ای مبنی بر این موضوع تنظیم نموده و شهود ذیل آن را امضا نمایند و نیز لازم است شهود در محکمه حاضر شده و به صحت ادعای خواهان شهادت دهند.

 

ارائه مدارک لازم برای اثبات مالکیت شرط پیروزی در این دعواست وگرنه صرف ادعاست و احتمال شکست در دعوای مطروحه زیاد خواهد بود البته همانطور که گفته شد مهم ترین سند در این دعوا همان قولنامه منعقده فی مابین طرفین است. در صورت فقدان قولنامه و یا جهت تقویت ادله اثباتی, خواهان می تواند به ادله دیگر استناد نماید.

آخرین نوشته ها