فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم به بیان نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه و فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی بپردازیم همچنین تفاوت خسارت تاخیر تادیه ماهانه و سالانه را بیان خواهیم نمود. جهت مشاوره با بهترین وکیل حقوقی تهران با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی به بیان شرایط استحقاق خسارت تاخیر تادیه پرداخته لکن نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی است. ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه شاخص تورم بانک مرکزی است. این شاخص در پایان هر سال توسط بانک مرکزی اعلام می گردد.

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی به شرح ذیل است:

فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی,تفاوت خسارت تاخیر تادیه ماهانه و سالانه

بنا بر این فرمول که در سایت بانک مرکزی درج گردیده برای محاسبه اصل بدهی به انضمام خسارت تاخیر تادیه (ارزش پول قدیم در زمان جدید) بایستی مبلغ بدهی را در شاخص تورم زمان جدید ضرب و سپس نتیجه را بر شاخص تورم زمان سررسید بدهی تقسیم کنیم.

برای مثال تاریخ سررسید دین مربوط به سال ۹۷ بوده و پرداخت در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته و مبلغ دین هم ۱۰ میلیون تومان بوده در این حالت میزان دین به همراه خسارت تاخیر تادیه برابر است با 445/089/056  ریال.

روش فوق روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت سالانه است در صورتی که بخواهیم به صورت ماهانه این خسارت را محسابه کنیم به طرق ذیل عمل می شود:

فرض کنید چکی به مبلغ صد میلیون ریال به سررسید خرداد ۱۳۹۷ صادر شده (تاریخ مندرج در چک خرداد ۱۳۹۷ است) ولی پرداخت آن تا شهریور ۱۴۰۰ به تعویق افتاده است. حال برای محاسبه اصل مبلغ چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه به اطلاعات زیر نیاز داریم :

اصل مبلغ چک

شاخص تورم زمان سررسید چک (خرداد ۱۳۹۷)

شاخص تورم زمانی که پرداخت چک در آن تاریخ انجام میشود (شهریور ۱۴۰۰)

شاخص تورم خرداد ۱۳۹۷ عبارت از ۱۲۲.۶ و شاخص تورم شهریور ۱۴۰۰ عبارت از ۴۳۵.۶ می باشد. برای محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه بایستی عدد شاخص زمان پرداخت (۴۳۵.۶) را بر عدد شاخص زمان سررسید (۱۲۲.۶) تقسیم کرده و نتیجه بدست آمده را در اصل مبلغ چک ضرب کنیم. نتیجه نهایی عبارت است از ۳۵۵،۳۰۱،۷۹۴ ریال.

بانک مرکزی در پایان هر ماه شاخص تورم ماهانه را اعلام میکند که بر این اساس می توان محاسبه خسارت تاخیر تادیه نمود.

تفاوت خسارت تاخیر تادیه ماهانه و سالانه

در روش ماهانه خسارت تاخیر تادیه به نحو دقیق تری محاسبه می گردد مثلا اگر سر رسید طلب تیر ماه ۱۳۹۷ باشد و تاریخ پرداخت مهر ۱۴۰۱ باشد در این صورت ملاک شاخص تورم سالانه چندان دقیق نیست چرا که شاخص تورم توسط بانک مرکزی در پایان سال اعلام می شود و در این حالت مجبوریم که میزان خسارت را بر اساس شاخص تورم سال ۱۴۰۰ محاسبه کنیم و این نحوه محاسبه ضرر زیادی برای محکوم له به بار می آورد چرا که در شرایط فعلی قتصادی کشور که نوسان قیمت ها در بازار بر اساس ساعت و دقیقه است حتی محاسبه ماهانه خسارت تاخیر تادیه, ضرر محکوم له را جبران نمی کند چه برسد که در این محاسبه شاخص سال گذشته ملاک قرار داده شود. دیگر تفاوت خسارت تاخیر تادیه ماهانه و سالانه در نحوه محاسبه شاخص تورم است. شاخص تورم سالانه میانگین شاخص های ماهانه برای ۱۲ ماه سال است که در پایان سال اعلام می شود. لکن شاخص تورم ماهانه مروبط به همان ماه است که در پایان ماه اعلام میگردد.

آخرین نوشته ها