مهم ترین نکات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

در این مطلب از وب سایت وکیل سایت قصد داریم تا در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطالبی را بیان کنیم که شما را به برخی از زوایای پنهان این دعوا که از جمله رایج ترین دعاوی ملکی است آشنا کند. این دعوا همانطور که از نام آن پیداست الزام فروشنده ملک به انجام تعهد انتقال ملک به صورت رسمی در دفترخانه است حال آنکه چه زمانی لازم می شود که این دعوا مطرح گردد و برای طرح آن چه لوازم و شرایطی لازم است را در ادامه بیان خواهیم نمود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مبنای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک این است که شما ملکی را به صورت عادی و با مبایعه نامه یا قولنامه خریداری کرده اید و فروشنده متعهد گردیده است که سند رسمی را در تاریخی مشخص به نام شما انتقال دهد حال فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و شما چاره ای جز طرح دعوا علیه او نخواهید داشت تا بدین طریق از تضییع حقوق خویش جلوگیری نمایید. در این مواقع برای اثبات عدم انجام تعهد فورشنده, حتما از دفترخانه گواهی عدم حضور طرف اخذ شود یا استشهادیه تنظیم شود و یا از طریق ارسال اظهارنامه به طرف تذکر داده شود. با توجه به پیچیدگی این دعوا برای جلوگیری از تضییع حقوق خود حتما پیش از هر اقدام قضایی با وکیل متخصص حوزه املاک مشورت نمایید و مسیر پرونده را با آگاهی از قانون پیش رفته و بدین طریق شانس موفقیت خود را بالا ببرید.

برای مشاوره با وکیل متخصص حوزه املاک و قرادادها می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در مورد چه املاکی قابل طرح است؟

این دعوا در مورد ملکی قابلیت طرح دارد که عملیات ثبتی آن به پایان رسیده و سند رسمی داشته باشد. حال اگر ملک مذکور سند رسمی نداشته باشد طرح چنین دعوایی درست به نظر نمی رسد و خریدار باید از طریق طرح دعاوی دیگر حقوق خود را مطالبه نماید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه چه اشخاصی قابل طرح است؟

این دعوا باید به طرفیت فروشنده مطرح گردد لکن اگر تعاقب ایادی وجود داشته باشد باید کلیه ایادی ماقبل تا فروشنده طرف دعوا قرار گیرند. مثلا ملکی را از شخصی به نام حسن خریداری می کنید با مبایعه نامه عادی و او از علی خریده و علی از کمال خریده است که سند نیز به نام کمال است اینجا شما باید علیه همه ایادی طرح دعوا کنید تا صحت معمالات احراز گردیده و مالک رسمی را محکوم به انتقال سند ملک نمایید.

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

برای طرح این دعوا بایستی مدرکی دال بر وقوع بیع بین طرفین وجود داشته باشد مثل قولنامه یا مبایعه نامه. اگرچه این اسناد از جمله اسناد عادی هستند لکن توان اثبات وقوع بیع را دارند لکن اگر مبایعه نامه ای در بین نباشد و وقوع معامله به صورت شفاهی بوده باید ابتدا اصل وقوع بیع اثبات گردد سپس در خصوص الزام به تنظیم سند طرح دعوا شود.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مقدمات انتقال سند رسمی

برای انتقال سند رسمی در شهرها وجود مدارکی لازم است از جمله پایان کار,صورتمجلس تفکیکی و مفاصاحساب مالیاتی و …. که در صورت فقدان این مدارک امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد لکن می توان ضمن طرح دعوای الزام به  تنظیم سند رسمی فروشنده را به تهیه موارد فوق الزام نمود زیرا این موارد از مقدمات تنظیم سند رسمی به نام خریدار است.

آیا وظیفه فروشنده مبنی بر انتقال سند رسمی منوط به توافق طرفین است؟

امروزه مبایعه نامه ها معمولا در دفاتر املاک تنظیم می شود و به صورت فرم چاپی مخصوص می باشد که تعهد به انتقال سند رسمی ملک در تاریخ مشخص به صورت پیش فرض در مبایعه نامه قید گردیده است. لکن در فرضی که چنین تعهدی نیز قید نشده باشد با توجه به اینکه اثر اصلی بیع صحیح این است که خریدار مالک ملک گردد و مالکیت مورد نظر قانون گذار در بحث املاک با انتقال سند رسمی محقق می گردد پس حتی درصورت عدم ذکر این تعهد در مبایعه نامه نیز فروشنده ملکف به اجرای این تعهد است که البته خریدار می تواند انجام این تعهد را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی از وی درخواست نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

اگر ملکی که مورد معمله قرار گرفته از قبل در رهن بوده باشد چنین معامله غیر نافذ است و امکان انتقال ملک به خریدار وجود ندارد چون بر خلاف حقوق مرتهن است و اداره ثبت نیز در پاسخ استعلام دادگاه در رابطه با وضیعت ثبتی ملک بدین موضوع اشاره خواهد کرد. در این مواقع می بایست ابتدا فروشنده الزام شود تا ملک را از رهن خارج نموده و سپس طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صورت پذیرد.

الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده متوفی

دیون و تعهدات شخص با فوت وی ساقط نشده و به ورثه منتقل می گردد. در صورتی که فروشنده ملک فوت نموده باشد می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه ورثه ایشان مطرح گردد در غیر این صورت دعوای شما رد خواهد شد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک حتما وضعیت ثبتی ملک را استعلام می گیرد و در صورتی که ملک از طریق اجرای ثبت یا از طریق دادگاه در توقیف باشد اصولا امکان انتقال سند به نام خریدار وجود ندارد و پرونده بدون هیج اقدامی مختومه می گردد.

خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی

تاخیر در انجام تعهد انتقال ملک در صورتی که خساراتی را متوجه خریدار کرده باشد یا در قرارداد فی مابین مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شده باشد که مثلا بابت هر روز تاخیر فلان مبلغ پرداخت گردد به خریدار حق مطالبه خسارات مذکور را ضمن این دعوا یا در دعوای جداگانه خواهد داد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک یعنی چه؟

تقاضای دستور موقت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

با توجه به این که زمان طرح دادخواست تا حصول نتیجه قطعی دعوا فاصله ای چند ماهه است و فروشنده در این فاصه فرصت خواهد داشت تا ملک را به شخص ثالث منتقل نماید بهتر است در ابتدای امر با طرح درخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و نتقال ملک از بروز این مشکل جلوگیری بعمل آید.

مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک دعوای غیر منقول بوده و در صلاحت دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در صورتی که سهمی مشاع از یک ملک خریداری شده باشد امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک به صورت مشاعی با قید میزان سهم مشاعی ممکن است.

الزام به تنظیم سند رسمی علیه محجور و شخص حقوقی

در هر دو مورد دادخواست باید به طرفیت خود طرف نوشته شود لکن نماینده قانونی ایشان جهت دفاع در محکمه با ارائه مدرک نمایندگی حاضر خواهد شد.

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

در صورتی عرصه و اعیان یک ملک دو مالک با سند جداگانه داشته باشد و اعیان جدای از عرصه فروخته شود خریدار می تواند علیه مالک اعیان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی را مطرح نماید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد اراضی ملی

با توجه به اینکه تملک اراضی ملی نیازمند قانون می باشد و اشخاص نمی توانند این اراضی را تملک کنند بنابراین در مورد اراضی ملی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قابلیت استماع ندارد.

در این مطلب به بیان برخی از مهم ترین نکات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک پرداختیم. این دعوا از جمله رایج ترین دعاوی حقوقی است که از زمان طرح دادخواست تا جلسه رسیدگی و در نهایت اجرای حکم شما را با چالش های فراوانی مواجه می کند که عدم آگاهی به قانون ممکن است زمینه ساز تضییع حقوق شما در مراحل مختلف دادرسی گردد. وکیل سایت با داشتن تیمی از وکلای مجرب در حوزه املاک و قرادادهای مرتبط با آن شما را در جهت رفع نیاز های حقوقیتان در این حوزه یاری خواهد نمود. جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص در این حوزه با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آخرین نوشته ها