شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر چیست؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر را بیان نماییم. حضانت یا همان نگه داری طفل امری است که قانون حق و تکلیف والدین قرارداده لکن در صورتی که زوجین از هم جداشوند یا یکی از ایشان شرایط حضانت را نداشته باشد وضعیت متفاوت خواهد بود و قانون گذار احکام خاصی را برای آن در نظر گرفته.

شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر

قاعده این است که حضانت در ایام زوجیت با پدر و مادر است. بعد از طلاق حضانت فرزندان (چه دختر و چه پسر) تا سن هفت سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر می باشد.( سن بلوغ دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری می باشد). در صورتی که در دورانی که حضانت با پدر می باشد وی شرایط لازم برای حضانت را از دست دهد مادر می تواند از طریق دادگاه صالح و با اثبات این موضوع, حضانت طفل را به عهده بگیرد.

شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر

۱) از جمله شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر می توان به فوت پدر اشاره نمود. ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در این باب مقرر می دارد:

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد. بنا براین ماده قانونی حتی اگر جد پدری هم زنده باشد حق حضانت طفل با مادر می باشد.

همچنین ماده ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده بیان می دارد:

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

۲) حسب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی از جمله دیگر شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر اولویت مادر در حضانت فرزندان زیر هفت سال بعد از طلاق می باشد این ماده قانونی بیان می دارد:

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

۳) یکی از مهم ترین موادی که به بیان شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر اشاره دارد ماده 1173 قانون مدنی است که ‌در رابطه با سلب حضانت از هر یک از والدین چنین مقرر داشته:

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل ‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر چیست؟

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1 – اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

۶ – جنون پدر

شرایط فوق جنبه حصری نداشته و به عنوان مثال آمده است. در صورت وجود هر شرط دیگری که صحت جسمانی و امنیت اخلاقی کودک را در معرض خطر قرار دهد مادر می تواند با اثبات موضوع در محکمه صالح حق حضانت فرزند را از پدر بگیرد.

۴) برخی از شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر ناظر به خود مادر است که از جمله آن می توان به ازدواج مجدد مادر و جنون وی اشاره نمود. در واقع مادر نباید این شرایط را داشته باشد. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در این باب مقرر می دارد:

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

در این مطلب به بیان شرایط گرفتن حضانت فرزند توسط مادر پرداختیم. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خانواده با تجربه در این زمینه می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

 

آخرین نوشته ها