شرایط درخواست طلاق از طرف زن کدامند؟

در این مطلب از وب سایت وکیل سایت قصد داریم تا درباره نحوه درخواست طلاق از طرف زن و مهم ترین نکات این دعوای حقوقی مطالبی کاربردی را خدمت شما عزیزان بیان کنیم. طلاق در فقه از جمله مکروه ترین اعمال است لکن در برخی از مواقع که ادامه زندگی مشترک تبعات منفی بیش تری داشته باشد بهترین گزینه جدایی طرفین است. عمده مقررات قانونی در حوزه طلاق برگرفته از فقه است و انواعی برای آن ذکر شده که یکی از آن ها در خواست طلاق از طرف زن می باشد.

درخواست طلاق از طرف زن

همانطور که می دانیم طلاق حق مرد است و هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد لکن امر طلاق از طرف زن جنبه استثنایی دارد و باید شرایطی حاصل شود تا زن بتواند درخواست طلاق دهد. امروزه با توجه به بالا رفتن آمار طلاق در جامعه و حجم گسترده قوانین این حوزه و رویه های مختلف محاکم در رابطه با تفسیر و برداشت از قانون, مشاوره حقوقی با وکیل طلاق متخصص پیش از هر اقدام در رابطه با این دعوا می تواند از بسیاری از مشکلات احتمالی آینده جلوگیری به عمل آورده و حقوق زن را به نحو احسن تضمین نماید. درخواست طلاق از طرف زن یکی سخت ترین و پیچیده ترین دعوای طلاق است و توصیه اکید می شود برای جلوگیری از تلف وقت و هزینه حنتما با وکیل خانواده و طلاق متخصص در این حوزه مشاوره صورت بگیرد.

شرایط درخواست طلاق از طرف زن

همانطور که بیان شد مرد هر زمان می تواند همسر خود را طلاق دهد که البته این امر نیازمند تشریفاتی است از جمله مراجعه به مشاور, دریافت گواهی عدم امکان سازش  و در نهایت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه است. لکن حسب مواد ۱۱۱۹,۱۰۲۹,۱۱۳۰,۱۱۲۹ قانون مدنی درخواست طلاق از طرف زن تنها محدود به موارد مذکور در این مواد است و نیز حسب این مواد درخواست طلاق از طرف زن باید مورد بررسی دادگاه قرار گرفته و در صورتی که تحقق شرایط محرز گردد دادگاه حکم طلاق صادر می نماید حال آنکه در طلاق از جانب مرد احراز هیچ شرطی لازم نیست!

۱) طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اولین موردی که زن به استناد آن می تواند درخواست طلاق دهد وکالت در طلاق است. وکالت در طلاق به دو صورت می باشد:

حالت اول طرفین مقرر می نمایند در صورت حصول شرایطی مانند اینکه مرد بدون اذن زن همسر دوم اختیار نماید زن وکیل در طلاق خود باشد.

حالت دوم این است که وکالت مطلق در طلاق داده شود بدین صورت که هیچ شرطی برای طلاق وجود ندارد و زن می تواند هر زمان که بخواهد تقاضای طلاق نماید.

۲) مورد دیگر درخواست طلاق از طرف زن حسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می باشد که بیان داشته اگر مرد نفقه نپردازد یا توانایی پرداخت نداشته باشد زن حق درخواست طلاق دارد.

۳) حسب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مورد سومی که زن حق درخواست طلاق دارد این است ادامه زندگی مشترک برای وی موجب عسر و حرج باشد که به معنای مشقت و سختی است. اینکه چه مواردی موجب عسر و حرج است بسته به شرایط متفاوت خواهد بود لکن قانون گذار برخی از این موارد را به صورت تمثیلی در ماده ۱۱۳۰ آورده است شامل :

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

 

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی

 

محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

 

ضرب و شتم یا هرگونه سو استفاده مستمر زوج

 

ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد فوق به عنوان مثال اورده شده و اگر مواردی دیگر نیز سبب عسر حرج زوجه گردد دادگاه به آن ها نیز رسیدگی خواهد نمود.

۴) حسب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی چهارمین مورد حق درخواست طلاق از طرف زن این است که شوهر وی به مدت چهار سال متوالی غایب مفقود الاثر باشد. که البته درخواست طلاق در این مورد منوط به این است که سه نوبت آگهی در روزنامه صورت بگیرد و از تاریخ آخرین آگهی نیز یک سال گذشته باشد و خبری از شوهر نباشد.

طلاق غیابی از طرف زن

 دادخواست طلاق از طرف زن

برای طرح درخواست طلاق از طرف زن علاوه بر اینکه باید یکی از شرایط طلاق از جانب زن وجود داشته باشد می بایست این در خواست در قالب دادخواست با شرایط کلی دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی باشد. مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه خانواده بوده و پیش از طرح دعوا می بایست طرفین در جلسات مشاوره شرکت نمایند و گواهی لازم از سوی مشاور صادر گردد در غیر این صورت دادخواست طلاق پذیرفته نخواهد شد. همچنین رسیدگی به این دعوا نیازمند آزمایش پزشکی قانونی است تا در خصوص مدخوله بودن  یا نبودن و وجود یا عدم وجود حمل(جنین) تعیین تکلیف صورت گیرد.

مدت زمان طلاق از طرف زن

دعوای طلاق از جانب زن از جمله دعاوی است که به طور معمول شش ماه تا یک سال به طول می انجامد. ابتدا بایستی دادخواست مطرح گردد و از زمان ثبت دادخواست تا جلسه رسیدگی بسته به حجم پرونده های ارجاعی به شعبه دادگاه متفاوت خواهد بود. همچنین این دعوا از جمله دعاوی غیر مالی است و ۲۰ روز مهمت تجدید نظر و ۲۰ روز مهمل فرجام خواهی خواهد داشت که در صورت اعتراض در هر کدام از این مراحل نیز پرونده طلاق برای تعیین تکلیف اعتراض مدتی در مرجع مزبور خواهد ماند.

دادگاه صالح به رسیدگی درخواست طلاق از طرف زن

دادخواست طلاق می بایست توسط وکیل یا از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع مخاطب ارسال گردد و همانطور که بیان شد مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا دادگاه خانواده می باشد و طرح این دعوا در محاکم عمومی سبب صدور قرار عدم صلاحت خواهد شد.

طلاق از طرف زن

حقوق زن در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن تکلیف حقوق وی شامل مهریه,نفقه,حضانت و اجر المثل ایام زوجیت باید مشخص شود و همگی این حقوق قابل مطالبه است. طلاق غیابی از طرف زن از نوع طلاق خلع است و حسب ماده 1146 زن با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه می تواند از همسر خود طلاق بگیرد بنابریان اگر حتی بخشی از مهریه را ببخشد بخش باقی مانده را می تواند مطالبه نماید. نفقه نیز در صورتی که زن در منزل شوهر سکونت داشته باشد قابل مطالبه است و زن می تواند نفقه گذشته که پرداخت نشده را نیز مطالبه نماید. حق حضانت اولاد نیز از جمله حقوق زن می باشد و نیز زن می تواند بابت اعمالی که شرعا وظیفه وی نبوده نیز مطالبه اجرت المثل نماید. همچنین در این نوع طلاق زن نمی تواند از شرط تصنیف دارایی استفاده نماید.

در این مطلب به بیان برخی از نکات درخواست طلاق از طرف زن پرداختیم و بیان شد که با توجه به اینکه شرع و قانون طلاق از طرف زن را امری استثنایی قلمداد کرده اند تحقق آن را منوط به شرایطی نموده اند که برخلاف طلاق از جانب مرد این نوع از طلاق با سخت گیری بیش تری از طرف قانون گذار مواجه شده و بدون مدارک محکمه پسند غالبا این نوع از دعاوی به نتیجه مطلوب نمی رسد به همین دلیل توصیه می شود پیش از هر گونه اقدام قضایی در این زمینه با وکیل طلاق متخصص در این حوزه مشاوره نمایید و از تلف زمان و هزینه خود جلوگیری به عمل آورید.

 

آخرین نوشته ها