رضایت شاکی در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی حقوقی رضایت شاکی در جرم سرقت بپردازیم و بررسی کنیم در صورتی که شاکی نسبت به سارق رضایت دهد و خسارت وی جبران گردد آیا همچنان مجازاتی متوجه سارق خواهد بود. جهت مشاوره با وکیل کیفری ویژه سرقت با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

رضایت شاکی در جرم سرقت

جرایم در نظام حقوقی ما به قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می گردند که هر کدام از آن ها از حیث تعقیب و تاثیر گذشت بر مجازات کاملا متفاوت هستند. سرقت نیز یکی از جرایم غیرقابل گذشت است که امروزه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری برخی از انواع سرقت قابل گذشت شناخته شده است.

رضایت شاکی در جرم سرقت تعزیری

حسب قانون کاهش حبس تعزیری, سرقت موضوع مواد ۶۶۱,۶۶۵,۶۵۶ و ۶۵۷ در صورتی ارزش مال مسروق تا ۲۰ میلیون تومان باشد, قابل گذشت می باشد یعنی با گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی, تعقب و اجرای مجازات موقوف می گردد. لکن اگر ارزش مال مسروق بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد, جرم سرقت غیر قابل گذشت بوده و گذشت شاکی مجازات سارق را ساقط نمی نماید لکن از اسباب تخفیف مجازات است که بسته به نظر قاضی دادگاه و بسته به سوابق کیفری متهم می تواند در مجازات سارق تجدید نظر نماید و آن را تعلیق یا تبدیل نماید.

نکته قابل توجه در این باب این است که در صورتی که شاکی جهت اعلام رضایت مبلغی بیش از ارزش مال مسروق مطالبه نماید, سارق یا باید آن را بپذیرد یا به حکم صادره تمکین نماید که در نهایت علاوه بر مجازات تعزیری باید مال مسروق یا قیمت آن را به مالک برگرداند.

رضایت شاکی در جرم سرقت حدی و تعزیری

رضایت شاکی در جرم سرقت حدی

سرقت در صورتی که شرایط ۱۴ گانه حد موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد حدی بوده و مجازات آن در مرتبه اول قطع دست راست سارق است. در این نوع از سرقت در صورتی شاکی رضایت دهد حد ساقط می گردد.

در این مطلب به بیان تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت پرداختیم. این جرم با توجه به حد نصاب مقرر در قانون کاهش حبس تعزیری تا نصاب ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت بوده و و بیش از این مبلغ غیر قابل گذشت می باشد. جهت مشاوره با وکیل کیفری ویژه سرقت با شماره موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آخرین نوشته ها