دعوای مطالبه وجه چک-وکیل چک

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا در رابطه با دعوای مطالبه وجه چک مطالبی را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. چک یکی از اسناد تجاری مذکور در قانون تجارت است و به موجب آن شخص به دیگری تعهد می دهد که در موعد معین مبلغی را بپردازد در صورتی که در وعده مندرج در چک وجه در حساب صادرکننده نباشد یا به مقدار کافی نباشد می توان از طرق مذکور در قانون جهت وصل مبلغ علیه مسئولان سند طرح دعوا نمود. برای طرح دعوا در خصوص وصول مبلغ چک قانون گذار چند طریق پیش بینی کرده که به بیان آن ها خواهیم پرداخت. در صورت نیاز به مشاوره یا اخذ وکیل چک می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس بگیرید.

مطالبه وجه چک

چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت چنین تعریف شده: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. قانون گذار برای این سند تجاری مزایایی پیش بینی کرده از جمله لازم الاجرا بودن و وصف کیفری در چک بلا محل که همین امر سبب شده چک متداول ترین سند تجاری در میان عموم مردم باشد. در ادامه به بیان نکات بیش تری در مورد دعوای مطالبه وجه چک خواهیم پرداخت.

مطالبه وجه چک

چک متضمن طلب پولی است که باید در وعده مشخص پرداخت شود و در صورتی که در سررسید مقرر در حساب صادر کننده به میزان وجه چک موجودی نباشد وی می تواند صدور گواهی عدم پرداخت را حسب ماده ۴ یا ۵ قانون چک از شعبه بانک تقاضا نماید. امروزه گواهی عدم پرداخت موضوع مواد فوق می بایست واجد کد رهگیری باشد در غیر این صورت امکان طرح دعوا در محاکم یا اقدام از طریق اجرای ثبت وجود ندارد.

دعوای مطالبه وجه چک جقوقی

چک در صورتی اوصاف چک کیفری را نداشته باشد حقوقی است و امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک حقوقی علیه مسئولان سند وجود دارد کما اینکه کامل ترین نوع دعوا همین است چرا که علیه تمام مسئولان سند قابل طرح است و کلیه خسارات از جمله خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه می باشد. چک در صورتی حقوقی است که شرایط ذیل را داشته باشد:

چکی بایت تضمین داده شده یا وصول وجه آن منوط به شرطی باشد.

چکی ظرف ۶ ماه از سررسید گواهی عدم پرداخت اخذ نشود یا ظرف ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت دعوای کیفری مطرح نشود.

چکی را که زودتر از تاریخ سر رسید به بانک برده و کلر شود.

چکی که خط خوردگی داشته باشد و یا مبالغ عددی و حروفی آن یکسان نباشد.

چکی که تاریخ صدور و سررسید آن متفاوت باشد.

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

چک سند عادی در حکم لازم اجراست بنابراین مطالبه وجه چک با مراجعه به دوایر ثبت امکان پذیر است و می توان علیه صادر کننده چک اجراییه گرفت و نسبت به توقیف اموال وی اقدام نمود لکن در این روش امکان جلب صادر کننده نیست.

وکیل چک

مطالبه چک کیفری

در صورتی که چک واجد اوصاف مقرر در قانون صدور چک باشد کیفری است و می توان علیه صادر کننده در دادسرا طرح شکایت نمود. این شکایت تا حدی ممکن است به نفع دارنده باشد چرا که ترس از متهم شدن سبب شود صادر کننده پیش از آنکه محکوم شود نسبت جلب رضایت دارنده اقدام نماید. طرح شکایت کیفری فقط علیه صادر کننده چک امکان پذیر است و ضامن و ظهرنویس از مسئولیت کیفری مبری هستند. شرایط چک کیفری و مجازات آن در ماده ۷ و ۱۳ قانون صدور چک آمده و به شرح ذیل است:

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

مطالبه وجه چک با صدور اجراییه

یکی از نو آوری های قانون صدور چک این است که دارنده چک می تواند بدون مراجعه به دادگاه و به طور مستقیم تقاضای صدور اجراییه نماید که در این صورت به صادر کننده ۱۰ روز مهلت داده میشود مبلغ چک را بپردازد در غیر این صورت می توان نسبت به توقیف اموال و جلب وی اقدام نمود. این روش ویژه چک های صیادی است.

مطالبه وجه چک از مسئولان سند

علاوه بر صادر کننده شخصی که تادیه وجه چک را تضمین کرده باشد و نیز ظهرنویسان چک در مقابل دارنده مسئول می باشند و در صورت طرح دعوای مطالبه وجه چکسسس از سوی دارنده ایشان نیز مسئول پرداخت می باشند. برای آنکه بتوان علیه مسئولان سند نیز طرح دعوا نمود دارنده باید ظرف مواعد مذکور در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ (۱۵ و ۴۵ روز و چهار ماه) قانون تجارت نسبت اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نماید و تا یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت فرصت دارد علیه مسئولان سند طرح دعوا نماید در غیر این صورت دعوای وی مسموع نخواهد بود.

دعوای مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک سفید امضا

در صورتی که شما چکی صادر و مبلغ را در آن درج ننماید چک سفید امضا می باشد و بدین معناست شما به طرف برای درج مبلغ نیابت داده اید. اگر چک سفید امضا بابت تضمین باشد و از آن سوء استفاده شود ممکن است مشمول عنوان خیانت در امانت باشد. در صورتی که قصد دارید چک سفید امضا بدهید با بگیرید حتما پیش از هر اقدامی با وکیل چک متخصص مشورت نمایید.

تامین خواسته و توقیف اموال

برای حفظ حقوق دارنده چک پیش از طرح دعوا یا در ضمن دعوای مطالبه وجه چک می توان اموال صادر کننده چک را از طریق تامین خواسته توقیف نمود لکن برای آن که خسارت احتمالی داده نشود باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ چک آن را برگشت زد در غیر اینصورت باید مبلغی به تشخیص دادگاه را به صندوق دادگستری سپرد. البته در صورت محکومیت صادر کننده یا هر یک از مسئولان سند امکان توقیف اموال وی وجود دارد.

مطالبه وجه چک صیادی

امروزه ثبت چک در سامانه صیاد اجباری است و چکی که در این سامانه ثبت نشده باشد قابل وصول نیست. برای ثبت چک در سامانه علاوه بر مشخصات صادر کننده و دارنده می بایست سررسید چک نیز قید شود. همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و هر گونه نقل و انتقال چک نیز باید در این سامانه درج شود.  چک های صادره قبل از الزامی شدن ثبت در سامانه صیاد معتبر بوده و مشمول قانون زمان خود هستند.

در این مطلب از وکیل سایت به بیان برخی از مهم ترین نکات دعوای مطالبه وجه چک پرداختیم و برخی از نکات مربوط به چک صیادی نیز بیان شد. در صورت نیاز به مشاوره با وکیل حقوقی متخصص اسناد تجاری یا اخذ وکیل چک می توانید با ما تماس بگیرید.

 

آخرین نوشته ها