دعوای مزاحمت ملکی + جرم مزاحمت ملکی و مجازات آن

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی مزاحمت ملکی از دو جنبه حقوقی و کیفری بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل ملکی در این زمینه با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

مزاحمت ملکی,دعوای مزاحمت ملکی

مزاحمت به طور خلاصه یعنی شخصی از ملک خود استفاده مطلوب دارد لکن شخص دیگری مانع استفاده مطلوب وی می شود در این حالت دو طریق شکایت حقوقی و کیفری پیش روی مالک است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال باید تصمیم گرفت که از چه طریقی اقدام شود و شانس پیروزی در کدام دعوا بیش تر است.

دعوای مزاحمت ملکی حقوقی

در دعوای مزاحمت ملکی حقوقی صرفا جنبه حقوقی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت حکم به رفع مزاحمت داده می شود لکن برای شخص مزاحم مجازاتی در نظر گرفته نخواهد شد. به موجب ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوای مزاحمت ملکی عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است ؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ” . به عنوان مثال ، اگر شخصی ناودان ملکی را که در تصرف دارد ، طوری قرار دهد که آبریز آن در ملک مجاور باشد ، متصرف ملک مجاور می تواند علیه او دعوای مزاحمت اقامه کند یا مثلا جلوی درب منزل شما ماسه خالی کند و….

ادله اثبات 

در دعوای مزاحمت ملکی حقوقی دادگاه ارائه سند مالکیت لازم نیست (برخلاف شکایت کیفری) و متصرف ملک باید چند موضوع را ثابت نماید تا پیروز دعوا باشد نخست باید ثابت کند که متصرف ملک است و سابقه استفاده مطلوب از آن را دارد. دوم اینکه ثابت کند اعمال شخص مزاحم بدون مجوز قانونی صورت گرفته و سوم آنکه مزاحمت شخص مزاحم باید به نحوی باشد که متصرف را از ملک بیرون نکرده باشد و فقط مانع تصرفات مطلوب وی باشد.

جرم مزاحمت ملکی, مجازات جرم مزاحمت ملکی,ارکان جرم مزاحمت ملکی

جرم مزاحمت ملکی

در شرایطی که فردی بدون اینکه ملک متعلق به شخص دیگری را تصرف کرده باشد، موجب مزاحمت او در راستای استفاده از این ملک شود، جرم مزاحمت ملکی محقق می‌شود. مهم ترین تفاوت بین دعوای حقوقی مزاحمت و شکایت کیفری در لزوم ارائه سند مالکیت در شکایت کیفری است. در دعوای حقوقی مزاحمت صرف اثبات سابقه تصرفات کفایت می کند لکن در دعوای کیفری لازم است سند مالکیت ارائه شود و در اصل مالکیت اختلافی نباشد در غیر این صورت شکایت کیفری مزاحمت مسموع نخواهد بود.

ارکان جرم مزاحمت ملکی

مهمترین ارکان جرم مزاحمت ملکی به شرح ذیل هستند:

۱) اولین رکن از ارکان جرم مزاحمت ملکی لزوم ارائه سند مالکیت از جانب شاکی. در صورتی که مسئله مالکیت مورد اختلاف باشد شکایت مزاحمت ملکی کیفری در نهایت منجر به صدور قرار منع تعقیب خواهد شد.

۲) رکن قانونی این جرم ماده ۶۹۰ قانون مجازات تعزیرات است.

۳) رکن مادی این جرم به صورت فعل است. یعنی شخص اعمالی را انجام دهد که سبب ایجاد مزاحمت برای مالک باشد. برخی از مصادق این اعمال در ماده ۶۹۰ آمده است.

۴) رکن دیگر از ارکان جرم مزاحمت ملکی این جرم تنها در مورد املاک و اموال غیر منقول قابل تحقق است و در اموال منقول همچون ماشین قابل تحقق نیست.

۵) از دیگر ارکان جرم مزاحمت ملکی لزوم تعلق مال به دیگری از دیگر شرایط تحقق این جرم است در صورتی که مال متعلق به خود شخص باشد یا در مالککیت اختلاف باشد این جرم محقق نمیشود.

۶) رکن معنوی این جرم علم به اینکه مال متعلق به دیگری است و قصد ضرر به طرف مقابل است.

مجازات مزاحمت ملکی چیست؟

مجازات مزاحمت ملکی حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱ ماده تا ۱ سال حبس است که این مجازات مزاحمت ملکی به موجب قانون کاهش حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته و هم اکنون مجازات این جرم ۱۵ روز تا ۶ ماه می باشد. این جرم حسب قانون کاهش حبس در زمره جرایم قابل گذشت است که تنها با شکایت شاکی تعقیب به جریان می افتد و به محض گذشت وی موقوف می گردد.نظر به اینکه مجازات مزاحمت ملکی تعزیر درجه ۷ می باشد کلیه مراحل رسیدگی به آن در دادگاه کیفری ۲ صورت می پذیرد.

آخرین نوشته ها