تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا مطالبی را در خصوص دستور فروش ملک مشاع خدمت شما عزیزان ارایه نماییم. املاک مشاعی وضعیت ویژه ای داشته به همین دلیل قانون گذار به منظور حفظ حقوق شرکا مقرراتی مختص به این املاک در قانون مدنی و قانون افراز و فروش املاک مشاع وضع نموده.

دستور فروش ملک مشاع

در صورتی که بین شرکا در خصوص تقسیم مال مشترک توافقی حاصل نشود چاره ای جز فروش ملک و تقسیم بهای آن وجود ندارد در این حالت شریک یا شرکای متقاضی فروش باید تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع را بنمایند که در ادامه به نحوه طرح درخواست و مراحل رسیدگی به آن و نیز مرجع رسیدگی خواهیم پرداخت.

ملک مشاعی چیست؟

اشاعه حالتی است که مالی اعم از منقول یا غیر منقول بین دو یا چند نفر مشترک باشد و سهم هر شریک کسری است از کل. صورت شایع اموال مشاع املاک ورثه ای هستند.

مراحل تقاضای دستور فروش ملک مشاع

۱) اولین مدرک لازم برای تقاضای دستور فروش ملک مشاع گواهی عدم افراز ملک است. در واقع دستور فروش فقط نسبت به ملکی پذیرفته می شود که قابل افراز و تقسیم نباشد بدین منظور نخست باید در اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای افراز توسط احد از شرکا مطرح شود. اداره ثبت موضوع را بررسی و در صورتی که نظر بر غیرقابل افراز بودن ملک داشته باشد گواهی عدم افراز ملک را صادر می نماید‌. تصمیم واحد ثبتی ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.

۲) متقاضی صدور دستور فروش ملک مشاع باید با در دست داشتن گواهی عدم افراز ملک و مدارک مالکیت خود از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست دستور فروش ملک مشاع را به دادگاه محل وقوع ملک ارسال نماید و دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و در نهایت دستور فروش ملک مشاع را صادر می نماید.

۳) دستور صادره از سوی دادگاه بدون صدور اجراییه از طرف واحد اجرای احکام به اجرا در می آید و ملک به طریق مزایده به فروش می رسد و قیمت به نسبت سهم شرکا بین ایشان تقسیم می شود و هزینه اجرا از آن کسر می گردد.

مرجع صالح برای صدور گواهی عدم افراز ملک مشاع

مهم ترین سند برای صدور دستور فروش ملک گواهی عدم افراز می باشد که بسته به وضعیت ثبتی ملک از مراجع مختلف صادر می شود. در صورتی که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد مرجع صدور این گواهی اداره ثبت خواهد بود در غیر این صورت و در صورتی که در بین شرکا غایب یا محجوری باشد مرجع صدور آن دادگاه خواهد بود. علی ای حال بدون این سند دعوای دستور فروش پذیرفته نخواهد شد.

چه کسانی می توانند تقاضای دستور فروش ملک مشاع بنمایند

این درخواست از طرف هر یک از شرکای ملک مشاع قابل طرح است و باید به طرفیت کلیه شرکای مال صورت بگیرد در غیر این صورت پذیرفته نخواهد بود.

درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع

دادگاه صالح برای رسیدگی به دستور فروش ملک مشاع

دادگاه صالح برای رسیدگی به این دستور دادگاه محل مال غیر منقول می باشد.

هزینه دستور فروش ملک مشاع

هزینه دادرسی این دعوا در صورتی که در اصل مالکیت اختلافی نباشد برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است و در صورتی که در اصل مالکیت اختلاف باشد برابر با دعاوی مالی می باشد. البته اجرای دستور هزینه جداگانه دارد که از محل فروش ملک برداشت می گردد.

نحوه مزایده ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع به محض صدور قطعی و غیر قابل اعتراض است بنابراین به صرف درخواست ذینفع به مرحله اجرا گذارده می شود و روز و ساعت معینی جهت مزایده ملک تعیین و به شرکا اعلام می شود. بعد از فروش ملک به بالاترین قیمت و پس از کسر هزینه های اجرایی, وجه حاصل بین شرکا تقسیم می شود.

هزینه مزایده ملک مشاع

اجرای کلیه ارای محاکم نیازمند پرداخت نیم عشر دولتی است که مبلغ آن یک بیستم محکوم به می باشد که از محل محکوم به وصول می شود.

اعتراض به دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع به محض صدور قطعی بوده و به معنای واقعی حکم تلقی نمی شود و یک دستور قضایی است و غیر قابل اعتراض می باشد.

دستور فروش ملک مشاعی که در رهن باشد

در صورتی که ملک مشاع در رهن باشد امکان تقاضای دستور فروش وجود ندارد چرا که فروش ملک و تقسیم وجه برخلاف حقوق مرتهن می باشد.

دستور فروش ملک مشاع چقدر زمان می برد؟

بسته به میزان مشلغه محاکم در هر شهر متفاوت است و بین دو تا شش ماه مختلف خواهد بود.

مدارک لازم برای دستور فروش ملک مشاع

مدارک هویتی مالک مشاعی (شناسنامه و کارت ملی)

سند مالکیت

گواهی عدم افراز

در این مطلب به بیان دستور فروش ملک مشاع, شرایط و مرجع درخواست آن پرداختیم. با توجه به تخصصی بودن موضوع جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

 

 

آخرین نوشته ها