دادخواست تقسیم ترکه-هزینه کارشناسی

شرط اول برای تقسیم ترکه بین وراث تقدیم دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه و پرداخت هزینه کارشناسی تقسیم ترکه است. در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا یک نمونه دادخواست تقسیم ترکه را خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که هزینه کارشناسی تقسیم ترکه با کیست. جهت مشاوره با وکلای حقوقی مجرب با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

دادخواست تقسیم ترکه,هزینه کارشناسی تقسیم ترکه

دادخواست تقسیم ترکه

مطابق ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی درخواست تقسیم ترکه عملا باید در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم شود و باید مشتمل بر امور زیر باشد:

مشخصات درخواست کننده( خواهان)

مشخصات متوفی

مشخصات تمامی ورثه و اشخاصی که ترکه باید بین ان ها تقسیم شود.

 

خواهان:………….( مشخصات خواهان تقسیم)

 

اقامتگاه:…………………..

 

کدملی:……………..‌‌‌‌….

 

خواندگان:……………….( مشخصات سایر ورثه)

 

اقامتگاه:………………………

 

کدملی:…………………..

 

خواسته: تقاضای تقسیم ترکه متوفی

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت شناسنامه

۲- گواهی فوت متوفی

۳-گواهی انحصار وراثت

۴-عند اللزم ارجاع به کارشناسی

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان……(دادگاه اخرین محل اقامت متوفی)

با سلام و عرض ادب

 

احتراما به استحضار می رساند، مرحوم…….پدر اینجانب …………(خواهان) در تاریخ …../…../……. فوت نموده است. ورثه آن مرحوم طبق گواهی انحصار وراثت پیوستی ……دختر ، ……پسر می باشد. حال تعدادی از ورثه ( خواندگان) با تصرف در اموال متوفی ،حاضر به تقسیم ترکه و پرداخت سهم الارث سایر ورثه نیستند.

لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، با تقدیم این دادخواست مستندا به ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم ماترک متوفی با ارجاع امر به کارشناسی مورد استدعاست.

 

هزینه کارشناسی تقسیم ترکه

کارشناس تقسیم ارث باید به موارد قانونی ارث واقف باشد، همچنین باید بهای اموال مورد نظر را مشخص و قابل تقسیم بودن یا نبودن آنها را مشخص کند و بهای اموال را به قیمت روز آنها در نظر بگیرد و در تقسیم براساس موازین قانونی عمل نماید. در دعوای تقسیم ترکه برای تعیین ارزش اموال و قابل تقسیم بودن آن ها نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است و پرداخت هزینه کارشناسی با مدعی است. هزینه کارشناسی تقسیم ترکه تقریبا چیزی بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است.

آخرین نوشته ها