حکم خیانت مرد به زن چیست؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بیان حکم خیانت مرد به زن مطالبی را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل کیفری متخصص با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

حکم خیانت مرد به زن

یکی از موضوعات فراگیر امروز که عامل فروپاشی بسیاری از خانواده هاست خیانت زوجین به یکدیگر است. بسیاری از طلاق ها در نتیجه خیانت اتفاق می افتد. خیانت کردن امروز می تواند واجد آثار حقوقی متعدد باشد. در بحث جرم بودن و مجازات این عمل در صورتی که احکام و شرایط خاصی داشته باشد قابل مجازات است و بعضا مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده که در ادامه به بررسی کلیه جوانب این موضوع خواهیم پرداخت.

مقصود از خیانت مرد به زن چیست ؟

ازدواج توام انواع تعهدات زوجین به یکدیگر است یکی از این تعهدات ممنوعیت هر گونه رابطه جنسی و عاطفی با شخص دیگر است. وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند یعنی تمایل خود را برای داشتن یک تعهد طولانی نسبت به همدیگر ابراز کرده اند و با آغاز رابطه موظف هستند به این تعهد پایبند باشند و هر گونه اقدامی که خارج از آن تعهد باشد خیانت به حساب می آید.

در قانون مجازت اسلامی کلیه رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج جرم انگاری شده است مثلا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم رابطه نامشروع بیان می دارد:

«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشرع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می ‌شود»

حکم خیانت مرد به زن

همانطور که گفتیم خیانت در صورتی که با هر یک از جرایم جنسی مذکور در قانون مجازات اسلامی مطابقت داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. جرایم جنسی که خیانت در قالب آن ها ممکن اتفاق بیفتد شامل زنا و رابطه نامشروع است.

الف) حکم خیانت مرد به زن در قالب زنا

اگر زن یا مردی که متاهل هستند به وسیله زنا به همسر خود خیانت کنند بسته به اینکه زنا دارای شرایط احصان باشد یا نباشد مجازات های نظیر سنگسار اعدام و شلاق برای آن در نظر گرفته شده.

مجازات زنای محصنه

در صورتی که زنا از نوع زنای محصنه باشد ، زناکار سنگسار می شود : “حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.  ”  زنای محصنه زنایی است که شرایط احصان برای زناکار وجود داشته باشد ، یعنی همسر داشته باشد و امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد اما مرتکب زنا شود .

قانون مجازات اسلامی احصان را این گونه تعریف می کند : ” احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌ شود:

الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد. ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد. ”

در صورتی که امکان اجرای مجازات سنگسار نباشد و زنا با شهادت اثبات شده باشد ، زناکار ، اعدام می شود : ” درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است ”

در صورتی که یک مرد ازدواج کرده باشد اما هنوز با همسر خود ، رابطه جنسی برقرار نکرده باشد ، به صد ضربه شلاق ، تراشیدن سر و تبعید محکوم می شود : ” مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است ”

مجازات زنای غیر محصنه

مجازات زنای غیر محصنه صد ضربه شلاق است . یعنی اگر یک زن یا مرد مجرد با دیگری زنا کند و یا اگر ازدواج کرده باشد ، اما به هر دلیل ، امکان برقراری رابطه جنسی با همسرش را نداشته باشد ، به صد ضربه شلاق محکوم می شود : ” حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است. ”

مجازات زنا در مرتبه چهارم اعدام است.

حکم خیانت مرد به زن چیست؟

حکم خیانت مرد به زن در قالب رابطه نامشروع

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به تعریف رابطه نامشروع و مجازات آن پرداخته است مطابق با این ماده:

هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشرع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می ‌شود.

تقبیل به معنای در آغوش کشیدن و مضاجعه به معنای بوسیدن است. بنابراین حکم خیانت مرد به زن در صورتی که در قالب یکی از این رفتارها باشد تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود.

توجه: کلیه مواردی که گفته شد برای مرد و زن یکی است و حکم خیانت مرد به زن و زن به مرد هیچ تفاوتی ندارد و هر یک از زوجین در صورت اثبات خیانت وی مطابق با قانون, مجازات مشابهی خواهد داشت.

آخرین نوشته ها