حکم خیانت زن به شوهر در فضای مجازی چیست؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی حکم خیانت زن به شوهر در فضای مجازی بپردازیم. جهت مشاوره با وکیل کیفری متخصص می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

حکم خیانت زن به شوهر در فضای مجازی

خیانت در هر شکل آن مذموم و رفتاری ناپسند است متاسفانه در سال های اخیر با توجه به گسترش فضاهای ارتباطی ، موارد خیانت زن به شوهر به ویژه در فضای مجازی بیشتر شده فلذا در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که حکم خیانت زن به شوهر در فضای مجازی چیست؟

حکم خیانت زن به شوهر در فضای مجازی

اگرچه خیانت از نظر شرع و عرف رفتاری ناپسند محسوب می شود لکن از نظر قانون عنوان مجرمانه علی حده به حساب نمی آید. در واقع جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از شرع مقدس اسلام می باشد تصریح شده اند و خیانت به عنوان یک جرم مشخص در قانون پیش بینی نشده است. انواعی از جرایم جنسی در قانون مجازات تعریف شده که برخی مشمول حد و برخی تعزیر هستند. جرایم جسی حدی شامل لواط, زنا, تفخیذ, مساحقه و قوادی هستند و جرایم تعزیری جنسی شامل تقیبل( بوسیدن) و مضاجعه(در آغوش کشیدن). بنابراین خیانت در صورتی که در قالب یکی از این رفتار ها صورت بگیرد قابل پیگیری و مجازات است. حال به پرسش اصلی خود بر گردیم حکم خیانت زن به شوهر در فضای مجازی چیست؟

در واقع این شکل از خیانت مرحله ای قبل از تحقق رابطه جسمی و فیزیکی است و ممکن است منتهی به رابطه جسمی بشود یا نشود ولی در هر حال ایا صرف انجام این رفتار مانند صحبت با نامحرم, فرستادن عکس و فیلم, سکس چت و غیره در فضای مجازی از منظر قانون جرم محسوب می شود یا خیر؟

با توجه به تعریف قانون گذار از جرایم جنسی حدی و تعزیری وجود نوعی رابطه جسمی و فیزیکی بین دو نامحرم لازم است در واقع در زنا یا بوسیدن و یا در آغوش کشیدن همگی یک ارتباط جسمی و فیزیکی وجود دارد بنابراین صرف چت کردن یا عکس فرستادن با توجه فقدان عنصر رابطه فیزیکی اگرچه خیانت عاطفی محسوب می شود لکن به عنوان عمل مجرمانه قابل تعقیب نیست. همچنین در جایی که قانون ساکت است تفسیر قضایی بایستی به نفع متهم صورت گیرد و زمانی که در جرم بودن عملی شبهه وجود داشته باشد اصل بر جرم نبودن آن خواهد بود.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیرات به بیان مجازات رابطه نامشروع اختصاص داده شده است که به موجب آن: «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراکننده [اکراه کننده] تعزیر می ‌شود.

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره – منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

آخرین نوشته ها