تنظیم اوراق قضایی

تنظیم دادخواست

تنظیم صحیح دادخواست حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که هر گونه اشتباه در تنظیم دادخواست سبب رد دعوا و تضییع حقوق خواهان می گردد.

تنظیم شکواییه

طرح شکایات کیفری از طریق شکواییه صورت می گیرید که تنظیم آن نکات حقوقی بسیاری دارد که عدم توجه به آن ممکن است سرنوشت پرونده را دگرگون سازد.

تنظیم قرارداد

تنظیم انواع قراردادهای فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به قوانین مربوطه همراه با تعیین تضمینات و وجه التزام های لازم به منظور جلوگیری از اختلافات احتمالی آینده تخصص ماست.

تنظیم لایحه حقوقی

لوایح و درخواست های حقوقی جز تفکیک ناپذیر این دعاوی هستند و لازم است که در مواعد مشخص تنظیم شوند و شیوه نگارش آن تاثیر بسزایی در نتیجه دعوا خواهد داشت.

تنظیم لایحه کیفری

تنظیم لایحه کیفری با توجه به حساسیت موضوع و اینکه لایحه از جانب شاکی است یا متهم نیازمند دقت فراوان در قانون و ادله اثبات است و هر گونه اظهار نابجا ممکن است خسارات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

تنظیم اظهارنامه

یک اظهارنامه دقیق و به موقع می تواند منشاء محاسبه خسارات وارده به شخص گردد و یا از محکومیت شخص به پرداخت خسارات جلوگیری کند. همچنین نحوه پاسخ دادن به اظهارنامه طرف نیازمند رعایت نکات حقوقی است.

جهت تنظیم کلیه اوراق قضایی با ما تماس بگیرید

۰۹۳۷۱۹۴۹۳۲۹ – ۰۹۲۲۴۹۷۶۱۵۲