تفخیذ چیست؟ مجازات تفخیذ به چه میزان است؟

تفخیذ چیست؟ تفخیذ یعنی چه؟ مجازات تفخیذ به چه میزان است؟ نحوه رسیدگی و اثبات این جرم به چه صورت است؟ همگی موضوع این مقاله از وکیل سایت است. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل کیفری با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

تفخیذ چیست,تفخیذ یعنی چه, تفخیذ,مجازات تفخیذ

مطابق با شرع اسلام رابطه جنسی تنها در قالب ازدواج امکان پذیر است و انواع روابط خارج از ازدواج و نکاح شرعی در زمره روابط نامشروع قرار می گیرند. ازدواج به عنوان تنها راه برقراری رابطه جنسی نیز تنها بین دو نفر با جنس مخالف ممکن است و روابط جنسی بین دو مذکر و رابطه جنسی میان دو فرد مونث از نظر شرع اسلام امکان پذیر نیست. قانون مجازات ایران به تبعیت از شرع به جرم انگاری کلیه روابط جنسی خارج از ازدواج پرداخته. یکی از این موارد تفخیذ است که نوع خاصی از رابطه بین دو مرد است.

تفخیذ چیست

اینکه تفخیذ چیست در بخش دوم قانون مجازات اسلامی در باب حدود و ماده ۲۳۵ قانون گذار به تعریف جرم تفخیذ پرداخته و در واقع رابطه ای جنسی میان دو مرد که کم تر از لواط است. ماده ۲۳۵ این جرم را چنین تعریف نموده: “عبارت است قرار دادن اندام تناسلی مرد، بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگری .” قانون گذار این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن حد ۱۰۰ ضربه شلاق تعیین نموده.

مطابق با تبصره ماده فوق دخول کمتر از ختنه گاه، در حکم تفخیذ است( دخول به میزان ختنه گاه لواط محسوب میشود).

تفخیذ یعنی چه

تفخیذ یعنی چه؟ این معنا برگرفته از فقه است در فقه استمتاع جنسی از ران دیگری، به مانند مالیدن آلت تناسلی به آن را گویند و از آن در باب حدود سخن رفته است. این عمل مرد با مردی دیگر حرام و موجب ثبوت حد بر هر دو می‌ باشد. حدّ آن به قول مشهور صد تازیانه است. در تحریرالوسیله آمده است: «درصورتی‌که لواط به طور دخول نباشد؛ مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه می‌باشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست درصورتی‌که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می‌شود چنان که گذشت.» برخی قدما حدّ آن را در صورت محصن بودن، رجم و در غیر این صورت تازیانه دانسته‌ اند.

تفخیذ, مجازات تفخیذ

مجازات تفخیذ

مجازات تفخیذ در ماده ۲۳۶ قانون مجازات و تبصره آن مشخص شده است. بر اساس این ماده حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست. مطابق با تبصره این ماده در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است. در خصوص مجازات این جرم چند نکته مهم وجود دارد:

۱) این جرم در زمره حدود است و حدود مجازات هایی است که از شرع گرفته شده و غیر قابل تبدیل و تغییر است.

۲) مجازات این جرم در مورد افراد دو جنسه هم قابل اجراست و ایشان برای برقراری رابطه جنسی باید از طریق قانونی نسبت به تعیین یا تغییر جنسیت اقدام و در نهایت ازدواج نمایند.

۳) در صورتی که فردی سه بار مرتکب این عمل شود و هر سه مرتبه حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد وی اعدام است.

  اثبات جرم

حسب ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات کیفری، شامل اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند و قسامه (قصاص و دیات) می باشد.این جرم با اقرار مرتکب و نیز شهادت شهود قابل اثبات است. حسب ماده ۱۷۲ قانون مجازات در کلیه جرایم یک مرتبه اقرار کفایت میکند لکن در این جرم چهاربار اقرار لازم است در غیر این صورت به اثبات نمیرسد. حسب ماده ۲۳۲ قانون مجازات تفخیذ در صورتی که متهم کم تر از چهاربار اقرار به ارتکاب جرم نماید ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق است. همچنین این جرم با شهادت شهود قابل اثبات است و برای اثبات آن شهادت چهار مرد لازم است که شرایط لازم برای شهادت را داشته باشند در غیر این صورت جرم به اثبات نمیرسد. شهود باید این عمل را دیده باشند و به تعداد لازم برسند در غیر این صورت مجازات تفخیذ قابل اعمال نیست. همچنین باید توجه داشت که شهادت کذب و برخلاف واقع جرم محسوب می شود و مجازات حبس دارد از طرفی اگر شهادت شهود متعارض باشد باز هم نشان از کذب شهادت ایشان دارد و در نهایت جرم به اثبات نمیرسد.

مرجع صالح به رسیدگی جرم

رسیدگی به جرایم منافی عفت به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو صورت می گیرد. دادگاه در این جرم راسا تحقیقات لازم را انجام میدهد و در نهایت با احضار متهم و شاکی و بررسی اسناد و مدارک و دلایل موجود در پرونده اقدام به رسیدگی می نماید. حکم صادره توسط دادگاه در هر حال قابل تجدیدنظر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

آخرین نوشته ها