تامین دلیل چیست؟مدارک لازم برای تامین دلیل

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به پاسخ این پرسش که تامین دلیل چیست و مدارک لازم برای تامین دلیل کدامند بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره انلاین با وکیل ملکی با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

تامین دلیل چیست

تامین دلیل به معنای مکتوب نمودن ادله به جهت محفوظ نمودن آن ها از خطر زوال در اثر مرور زمان است. در واقع این احتمال وجود دارد که ادله مورد استناد خواهان به مرور تحت تاثیر عوامل مختلف رو به زوال قرار بگیرد مثلا شما قصد دارید از شهادت شهود به عنوان دلیل استفاده کنید لکن شهود قصد مهاجرت دارند و تاخیر در استماع شهادت ایشان باعث می شود این دلیل برای همیشه از بین برود در این حالت می توان شهادت ایشان را به وسیله تامین دلیل مکتوب و حفظ کرد یا اینکه در تصادفات رانندگی قصد دارید میزان خسارت وارده به خودرو را تعیین نموده و فورا آن را تعمیر نمایید و سپس طرح شکایت علیه شخص مقصر نمایید در این حالت به وسیله تامین دلیل میزان خسارات وارده تعیین شده و در قالب گزارش کارشناس رسمی دادگستری ثبت می گردد.

تامین دلیل یعنی چه؟

در پاسخ به این پرسش که تامین دلیل یعنی چه؟ ابتدا به بیان معنای اطلاحی تامین و سپس به تعریف قانونی آن خواهیم پرداخت. تامین به معنای حفظ کردن و تامین دلیل به معنای حفظ کردن دلیل برای استفاده از آن در آینده است. ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به بیان آن پرداخته این ماده بیان داشته: در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این گونه دلایل است.

در واقع زمانی از درخواست تامین استفاده می شود که که شما ادله ای دارید که قصد دارید بعدا با استناد به ان ها طرح دعوا کنید لکن در این فاصله ممکن است دلایل شما از بین برود در این حالت بهترین راهکار تامین ادله است که به وسیله آن دلایل صورت برداری شده و حفظ می گردد تا در زمان مناسب در دادگاه ارائه گردد.

مرجع صالح برای تامین دلیل

مرجع صالح برای درخواست این نوع تامین، «شورای حل اختلاف» محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته‌، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است. برای تامین درباره اموال غیر منقول، باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نمود و برای سایر دعاوی به محل اقامت خوانده مراجعه خواهد شد.

تامین دلیل یعنی چه

شرایط تامین دلیل

درخواست تامین یا باید قبل از طرح دعوا مطرح شود و یا در ضمن دادخواست اصلی در هر دو حالت این درخواست باید در قالب دادخواست مطرح شود. در این درخواست باید مشخصات درخواست کننده، طرف مقابل، موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین می شود و اوضاع و احوال و دلایلی که موجب درخواست  شده است ذکر شود.

منظور از طرف مقابل شخصی است که یا دلایل نزد او وجود دارد و یا از دلایل موجود در دعوای آینده علیه او استفاده خواهد شد. در اجرای تامین دلیل صادره نیازی به حضور طرف مقابل نیست و حتی درصورتی که طرف مقابل مشخص نباشد و یا درخواست دهنده نتواند هویت وی را مشخص کند بدون تعیین طرف مقابل درخواست تامین پذیرفته شده و انجام می شود.

مواد ۱۵۰ تا ۱۵۵ آیین دادرسی مدنی به بیان شرایط تامین دلیل پرداخته .

‌ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا

باشد.

‌ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:

۱ – مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

۳ – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

‌ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او

مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف،

اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.

‌ماده ۱۵۳ – دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر

دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد در

این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق

دادگاه باشد.

‌ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن

نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.

‌ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده،

با دادگاه می‌باشد.

هزینه تامین دلیل

این هزینه شامل هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی (کمتر از دو میلیون ریال) بعلاوه هزینه اجرای قرار تامین که با توجه به لزوم ارجاع به کارشناس هزینه کارشناسی به آن اضافه می گردد.

مدارک لازم برای تامین دلیل

مدارک لازم برای تامین دلیل

به منظور طرح تامین دلیل در شورای حل اختلاف می بایست مدارکی تقدیم شود از جمله مدارک لازم برای تامین دلیل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱) مدارک هویتی درخواست دهنده تامین دلیل

۲) مشخصات طرف دعوا( البته در صورتی که طرف هم مشخص نباشد درخواست قابل پذیرش است)

۳) مشخص نمودن موضوع مورد تامین

۴) بسته به دلیلی که می بایست تامین شود مدارک لازم باید تقدیم شورا گردد مثلا اگر تامین دلیل به منظور استماع شهادت شهودی است که قصد خروج از کشور را دارند می بایست مشخصات شهود به نحو صحیح قید شود و یا اگر تامین دلیل به منظور تعیین خسارات وارده به خودرو می باشد می باست گزارش و کروکی تصادف پلیس راهور ضمیمه گردد.

نحوه اجرای تامین دلیل

درخواست تامین دلیل پس از تقدیم به شورای حل ختلاف به یکی از شعب ارجاع شده و پس بررسی توسط قاضی شورا قرار تامین دلیل صادر شده که با توجه به دلایلی که باید تامین شود توسط اعضای شورا و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری اجرا می شود. مثلا در مواردی که تامین دلیل از نوع تحقیقات محلی باشد توسط اعضای شورا انجام می شود و در صورتی که جزو موضوعات تخصصی باشد مثل امور مربوط به املاک یا تصادفات به کارشناس متخصص همان حوزه ارجاع می گردد.

 

 

آخرین نوشته ها