بررسی جرم تهدید و مجازات آن

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی جرم تهدید, مجازات جرم تهدید, انواع تهدید و ادله اثبات جرم تهدید در قانون مجازات اسلامی بپردازیم. تهدید در عرف به معنای ترساندن دیگری با هدف رسیدن به مقصودی غیرقانونی است و از منظر قانون نیز همین مفهوم را دارد و قانون گذار در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری این رفتار پرداخته است.

جرم تهدید,مجازات تهدید

تعریف جرم تهدید 

تهدید به معنای ترساندن دیگری است. زمانی که شخصی شخص دیگر را به ورود ضرر در آینده تهدید کند اعم از اینکه این ضرر در عمل محقق شود یا خیر جرم تهدید محقق شده. ترساندن دیگری نسبت به موضوعاتی نظیر افشای اسرار و یا تهدید به مرگ آثار روانی شدیدی در فرد تهدید شونده گذاشته و امکان سوء استفاده از وی را فراهم می آورد. قانون گذار به منظور بستن راه سوء استفاده, هر گونه تهدید لفظی یا عملی اعم از آنکه با هدف رسیدن به مقصودی خاص و یا صرف به کار بردن الفاظ تهدید آمیز باشد را جرم انگاری کرده. این جرم همانند هر جرمی سه رکن قانونی, مادی و روانی دارد.

عنصر مادی جرم تهدید رفتار تهدید آمیز شخص تهدید کننده است که می تواند به صورت لفظ باشد یا با عمل خود این رفتار را بروز دهد مانند آنکه صرفا سلاح خود را نشان دهد. تهدید با پیامک و یا از طریق شبکه های مجازی نیز قابل تحقق است.

عنصر روانی این جرم سوء نیت شخص تهدید کننده است.

عنصر قانونی این جرم مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است.

انواع تهدید در قانون مجازات اسلامی

دو نوع تهدید در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. نوع اول از انواع تهدید در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی آمده است. این ماده بیان می دارد:«هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌ یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از ۳ماه تا ۲سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» وقوع جرم تهدید به اخذ سند یا نوشته منوط به تحقق نتیجه است یعنی در نهایت باید این سند یا نوشته از طرف گرفته شود وگرنه جرم موضوع این ماده محقق نمی شود.

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نوع دوم از انواع تهدید را بیان می کند: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از ۲‌ماه تا ۲سال محکوم خواهد شد.» مطابق این ماده تهدید به قتل و ضررهای جسمی کم تر از قتل مثل ضرب و جرح یا تهدید به آبروریزی و یا تهدید نسبت به از بین بردن اموال و یا تهدید به افشای اسرار چه نسبت به خود شخص باشد و چه نسبت خویشان و بستگان وی و به هر نحوی ( لفظ یا فعل یا نوشته و…) جرم است و اصلا حصول نتیجه مجرمانه ملاک نیست و صرف تهدید برای تحقق جرم کافی است. مثلا همین شخص به دیگری بگوید تو را خواهم کشت جرم موضوع این ماده واقع شده و لازم نیست شخص اقدام عملی در راستای قتل انجام دهد.

انواع تهدید,ادله اثبات جرم تهدید

مجازات جرم تهدید

حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم تهدید موضوع مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قابل گذشت بوده و رسیدگی و مجازات منوط به شکایت شاکی است. مجازات  جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۸ سه ماه تا ۲ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد که حسب قانون کاهش حبس تعزیری این مجازات به نصف کاهش یافته و هم اکنون یک ماه و پانزده روز تا ۱ سال حبس می باشد. مجازات جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ نیز به همین ترتیب به نصف تقلیل یافته و به ۱ماه تا ۱سال کاهش یافته.

ادله اثبات جرم تهدید

ادله اثبات جرم تهدید متعدد هستند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره خواهیم نمود:

اقرار متهم

قدرتمند ترین دلیل برای اثبات جرم تهدید اقرار شخص متهم است. در صورتی که متهم در نزد مقام قضایی صرفا یک مرتبه اقرار به ارتکاب جرم نماید برای اثبات جرم تهدید کافی است نیاز به ادله دیگر نیست.

شهادت شهود

شهادت شهود نیز از جمله ادله اثبات جرم تهدید است. البته شاهد باید شرایط قانونی شهادت را دشاته باشد و هنگام وقوع جرم الفاظ و اعمال تهدید آمیز را شنیده و دیده باشد. نصاب شهادت در اکثر جرایم دو شاهد مرد است. در صورتی شهود کم تر نصاب مقرر باشند بار اثبات شهادت در حد اماره قضایی است.

علم قاضی

در صورتی که ادله فوق در پرونده موجود نباشد لکن مقام قضایی بر اساس مستندات موجود در پرونده و امارات قانونی و قضایی موجود یقین حاصل کند که جرم تهدید واقع شده, می تواند بر اساس علم خود که از جمله ادله اثبات جرم است رای صادر کند.

اینکه جرم تهدید چیست و انواع تهدید کدامند؟ مجازات جرم تهدید به چه میزان است و ادله اثبات جرم تهدید کدامند سوالاتی هستند که در این مقاله تلاش شد تا به صورت مختصر به آن ها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در این زمینه با وکیل تضمینی کیفری از طرق ارتباطی موجود در وب سایت استفاده نمایید.

آخرین نوشته ها