افراز ملک مشاع به چه نحو است؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا در رابطه با افراز ملک مشاع خدمت شما عزیزان نکاتی را ارائه نماییم. املاک مشاعی وضعیت ویژه ای داشته و همین امر سبب شده تا قانون گذار مقرراتی مختص به آن ها وضع کند. در صورتی که هر یک از شرکای ملک مشاع از این حالت اشاعه ناراضی باشند می توانند تقاضای افراز سهم خود از ملک را بنماید.

افراز ملک مشاع

اشاعه حالتی است که یا به صورت قهری (مانند ارث) به وجود می آید یا به صورت اختیاری از طریق عقودی مانند بیع یا صلح. در حالت اشاعه سهم هر شریک به صورت مشاع از کل مال می باشد یعنی در هر قسمت, شرکا در جزء جزء آن قسمت شریک هستند. برای آنکه هر شریک سهم مشخص و مجزایی داشته باشد باید تقاضای افراز ملک مشاع مطرح شود.

افراز ملک چیست؟

بحث افراز ملک در مورد املاک مشاعی پیش می آید. ملک مشاع, ملکی است که بین چند نفر مشترک بوده به نحوی که هر یک از شرکا در جزءجزء ملک با دیگران شریک هستند و نمی توان به صورت دقیق سهم هر شریک را مشخص نمود. برای مشخص کردن سهم هر شریک به صورت دقیق در عالم خارج به نحوی که بگوییم مثلا فلان قطعه زمین به صورت شش دانگ متعلق به فلانی است قانون طریقه افراز را پیش بینی نموده است. پس از پایان عملیات افراز ملک, سهم شریک از دیگر شرکا مجزا شده و ایشان حق هیچ گونه دخالتی در تصرفات شریک مذکور در سهم خود را ندارند. افراز ملک مشاع حسب قانون مدنی در املاکی صورت می پذیرد که قابل تقسیم شدن باشند بنابراین اگر ملک قابلیت تقسیم به قطعات کوچک تر را نداشته باشد غیر قابل افراز شناخته خواهد شد و تنها راه حل باقی مانده فروش ملک است.

شرایط افراز ملک مشاع چیست؟

باید دانست که حسب قانون افراز و فروش املاک مشاع هر مالی قابلیت افراز ندارد و برای افراز, شرایطی مقرر است به شرح ذیل:

۱) مال موضع افراز باید غیر منقول باشد و افراز در اموال منقول موضوعیت ندارد.

۲) ملک, سند مالکیت معارض نداشته باشد.

۳) ملک از نظر قانونی و فیزیکی قابلیت افراز را داشته باشد.

۴) مال غیر منقول بین حداقل دو نفر مشترک باشد.

افراز ملک

مراحل افراز ملک

حسب قانون افراز و فروش املاک مشاع اگر جریان ثبتی ملک به پایان رسیده باشد افراز در صلاحیت اداره ثبت می باشد و متقاضی افراز باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبت محل مراجعه نماید. و پس از طرح درخواست اداره ثبت به درخواست رسیدگی می نماید و در صورتی که ملک را قابل افراز تشخیص دهد سهم شریک مورد نظر را مشخص و از سهم دیگر شرکا جدا می نماید و سند مالکیت شش دانگ برای او صادر خواهد شد. در هر حال تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد.

افراز ملک مشاع از طریق دادگاه

در صورتی که جریان ثبتی ملک به پایان نرسیده باشد و یا بین شرکا, غایب یا محجوری باشد مرجع افراز ملک مشاع دادگاه محل خواهد بود.

مدارک لازم برای افراز

طرح دعوای افراز در اداره ثبت یا دادگاه توسط هر یک از شرکای مال مشاع به طرفیت دیگر شرکا امکان پذیر است. برای طرح این دعوا مدارک هویتی مالک و مدارک مثبت مالکیت وی باید به محکمه صالح و یا اداره ثبت ارائه گردد.

در این مطلب به بیان نحوه طرح درخواست افراز ملک مشاع در اداره ثبت و دادگاه حقوقی و شرایط و مدارک لازم برای طرح این درخواست پرداختیم. جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص در این حوزه با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

 

آخرین نوشته ها