اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش یعنی چه؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به تشریح عبارت اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش که معمولا در کلیه قراردادهای فروش به صورت چاپی از قبل وجود دارد بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص در امور قراردادها با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش

لزوم پایبندی طرفین به مفاد عقد سبب می گردد که معمولا هر شرطی که قرارداد را در معرض تزلزل قرارد هد سلب و ساقط کنند. اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش در واقع از بین بردن کلیه حق فسخ های قراردادی است تا پس از انعقاد عقد هیچ یک از طرفین نتوانند عقد را فسخ کنند. در واقع این شرط به منزله این است که طرفین نسبت به مفاد قراردادی که بسته اند کاملا پایبند بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در صورت ضرر فاحش حاضر به فسخ آن نیستند.

معنی قانونی خیار

خیار در لغت به معنای اختیار است و در عالم حقوق به کلیه حق فسخ هایی که به موجب قانون یا قرارداد برای طرفین پیش بینی شده خیار گفته می شود. انواع مختلفی از خیارات در قانون مدنی در ماده ۳۹۶ پیش بینی گردیده است از جمله خیار شرط, خیار تاخیر ثمن, خیار تعذر تسلیم, خیار تدلیس و بسیاری خیارات دیگر. عقود از منظر قانون به دو دسته لازم و جایز تقسیم شده که عقود جایز را هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند بر هم زند مانند ودیعه لکن ماهیت عقود لازم بدین شکل است که طرفین نمیتوانند هر زمان که دلشان خواست مفاد پیمان را نادیده بگیرند و آن را برهم بزنند. با توجه به این تعریف وجود خیار در عقود لازم نظیر بیع و اجاره مفهوم پیدا می کند. فلسفه وجود خیار جلوگیری از ضرر طرفی است که در نتیجه عقد متضرر شده و ادامه رابطه قراردادی به سود وی نیست بنابراین با حقی که قانون یا قرارداد به وی می دهد می تواند عقد را به صورت یک طرفه بر هم زند. البته هر یک از خیارات شرایط خاص خود را دارد که نیازمند اثبات است و نحوه اعمال آن نیز تابع قواعد خاصیست.

اسقاط کافه خیارات

اسقاط به معنای ساقط نمودن و کافه به معنای تمام چیزی است. با توجه به تعریفی که از خیارات داشتیم اسقاط کافه خیارت یعنی ساقط نمودن کلیه حق فسخ هایی که قانون و قرارداد به طرفین داده. حق فسخ یا به موجب قانون است و یا طرفین در قرارداد شرایطی را برای فسخ پیش بینی کرده اند. در هر حال این حق مانند هر حقی قابل اسقاط است و صاحب حق می تواند از آن صرف نظر کند. بنابراین در صورتی که طرفین به موجب قرارداد موجود یا عقدی جداگانه در آینده کلیه حق فسخ های خود را سلب و ساقط نمایند گفته می شود اسقاط کافه خیارات صورت گرفته و در این صورت با توجه به اینکه این شرط به صورت کاملا ارادی در قرارداد گنجانده شده و خلاف قوانین آمره و نظم عمومی هم نمی باشد در صورت بروز اختلاف بین طرفین از نظر قانون و محکمه نیز محترم است. با قید این شرط طرفین چنین بیان داشته اند که حتی اگر ضرری فاحش در عقد متوجه یکی از طرفین شود وی مکلف است به مفاد قرارداد پای بند باشد. البته که یک سری از حق فسخ ها قابل اسقاط نیست. برخی حق فسخ ها حتی در صورت درج عبارت اسقاط کافه خیارات هم قابل اسقاط نیست مانند حق فسخ قرارداد به استناد خیار تدلیس چرا که در تدلیس معمولا عیب مال پنهان می شود و شخص خریدار بدان آگاه نیست و منطقی نیست که حق فسخ وی ساقط شود و معمولا تدلیس فروشنده پس از عقد و با گذشت مدتی که مال در ید خریدار باشد مشخص می گردد بنابراین نظر درست این است که این حق قابل اسقاط نباشد تا در صورتی که تدلیس پس از عقد مشخص شد حقوق خریدار ضایع نشود.

اسقاط کافه خیارات

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش

این عبارت معمولا در قراردادهای فروش به صورت چاپی وجود دارد. غبن در لغت به معنی ضرر است و غبن فاحش یعنی ضرری که قابل چشم پوشی نباشد. در واقع در صورتی که اختلاف ارزش کالا و پول بسیار زیاد باشد گفته می شود طرف مغبون شده. مثلا خودرویی که ۱۰۰ میلیون ارزش داشته را به ۳۰۰ میلیون خریده. ماده ۴۱۷ قانون مدنی بیان داشته: غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. در صورتی که عبارت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش در قرارداد قید شود طرفین به صورت کاملا ارادی پذیرفته اند که مسئولیت اختلاف قیمت واقعی مال و قیمت قراردادی را پذیرفته اند و هر ضرری که از این راه به ایشان وارد گردد را می پذیرند.

آخرین نوشته ها