اثبات مالکیت زمین بدون سند به چه صورت است؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به نحوه اثبات مالکیت زمین بدون سند بپردازیم. این دعوا در زمزه دعاوی ملکی است که در مورد املاک و زمین هایی صادق است که سند رسمی نداشته باشند. در ادامه بیش تر در این باب توضیح خواهیم داد. جهت مشاوره با بهترین وکیل ملکی هم اکنون با وکیل سایت تماس بگیرید.

اثبات مالکیت زمین بدون سند

انتقال مالکیت زمینی که سند رسمی ندارد معمولا با سند عادی همچون قولنامه صورت می گیرد لکن با توجه به اینکه قولنامه در هیچ جایی به صورت رسمی ثبت نمی شود ممکن است مسائل و مشکلاتی برای خریدار به وجود آید که بهتر است خریدار پیش از وقوع مشکل با طرح دعوای اثبات مالکیت به مالکیت خود بر ملک جنبه رسمی ببخشد.

اثبات مالکیت زمین بدون سند

اثبات مالکیت زمین بدون سند یکی از دعاوی ملکی است که در مورد زمین ها و املاکی صادق است که فاقد سند رسمی باشند و شخص خریدار برای آنکه مالکیت خود را در نزد یک مرجع رسمی تثبیت نماید و از مزایای آن بهره مند شود این دعوا را علیه فروشنده مطرح می نماید به ویژه زمانی که فروشنده منکر وقوع معامله باشد یا ملک خریدار توسط ثالثی تصرف شده و وی قصد طرح دعوای خلع ید داشته باشد. اگر زمین یا ملک مورد اختلاف سند رسمی داشته باشد این دعوا مسموع نیست و دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.

مدارک لازم جهت طرح دعوا

هر مدرکی که مثبت مالکیت خواهان باشد باید به ضمن طرح دادخواست اثبات مالکیت زمین بدون سند ارائه گردد. در صورتی که به شهادت شهود استناد می شود حتما اسامی ایشان در ضمن دادخواست ارائه گردد.

اصل و کپی مصدق قولنامه یا مبایعه نامه

شهادت شهود

رسید پرداخت وجه

اماره تصرف

گواهی انحصار وراثت

و….

دعوای اثبات مالکیت زمین بدون سند رسمی

نحوه اثبات مالکیت زمین بدون سند

در صورتی که طرفین با قولنامه اقدام به معامله کرده باشند همین سند اگر چه جزء اسناد عادی است لکن برای اثبات وقع معامله کفایت می کند و در صورتی که شهودی هم در هنگام انعقاد عقد حضور داشته باشند یا معامله در بنگاه انجام شده باشد می توان به شهادت ایشان نیز به عنوان یک دلیل ثانویه اسنتاد کرد.

در صورتی که معامله به صورت شفاهی و بدون قولنامه باشد اثبات ادعای خواهان قدری دشوار خواهد بود. علی ای حال در این جا چاره ای جز استناد به شهادت شهود نیست. ادله دیگر نظیر تصرف خواهان در ملک و تحقیقات محلی که حاکی از سابقه تصرفات وی در ملک باشد و نیز رسید پرداخت وجه بابت خرید ملک می تواند در اثبات مالکیت زمین بدون سند مفید واقع شود.

در صورتی که ملکی که به ارث رسیده باشد توسط مورث با سند عادی خریداری شده باشد و ورثه به قائم مقامی مورث قصد اثبات مالکیت زمین بدون سند خود را داشته باشند باید گواهی فوت مورث و گواهی انحصار وراثت خود را به ضمیمه دادخواست به مرجع قضایی ارسال نمایند.

این دادخواست باید به طرفیت فروشنده ملک مطرح گردد.

همچنین حکم صادره جنبه اعلامی داشته و امکان صدور اجراییه برای آن نیست و ذی نفع می تواند از مزایای حکم صادره بهره مند شود.

مرجع رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت زمین بدون سند

این دعوا از جمله دعاوی مالی غیرمنقول و در صلاحیت  دادگاه محل وقوع ملک می باشد. هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه می شود.

در این مطلب به بیان نحوه اثبات مالکیت زمین بدون سند رسمی پرداختیم و بیان شد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین و یا با شخص ثالث چطور حکم صادره در این دعوا به نفع خواهان مانع تضییع حقوق وی خواهد بود. این دعوا همانند دیگر دعاوی شرایط خاص خود را دارد که توجه نکردن به این شرایط و نکات سبب عدم حصول نتیجه مطلوب خواهد شد بنابراین توصیه می شود پیش از طرح دعوا یا ارائه دادخواست حتما باوکلای متخصص وکیل سایت مشاوره نمایید.

آخرین نوشته ها