آیا پرداخت نفقه بعد از طلاق نیز الزامی است؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به وضعیت نفقه بعد از طلاق بپردازیم. نفقه در دوران زوجیت از جمله حقوق مالی زن بوده که پرداخت آن به عهده مرد می باشد.بعد از طلاق نیز زن در صورت حصول شرایطی حق نفقه خواهد داشت. در صوررت نیاز به مشاروه با وکیل خانواده متخصص در نفقه با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

نفقه بعد از طلاق

تعریف قانونی نفقه

ماده 1102 قانون مدنی در بیان حقوق و تکالیف زوجین بیان می دارد:” همین که نکاح به طور صحت، واقع شد، روابط زوجیت، بین طرفین، موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.” یکی از همین حقوق نفقه زوجه می باشد که بر عهده مرد می باشد. ماده 1107 قانون مدنی نفقه را چنین تعریف می کند:” نفقه زوجه، عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. حسب مواد فوق نفقه وجوهی است که مرد به زن می پردازد جهت تامین نیازهای متعارف زن. قطعا نیازهای متعارف هر زن با دیگری متفاوت خواهد بود پس نفقه یکسان هم نخواهند داشت.

مسئولیت زوج در پرداخت نفقه

مطابق با ماده 1106 قانون مدنی: ” در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است.” بنابریان مرد مکلف است به همسر خود نفقه دهد لکن شرط برخورداری زن از نفقه تمکین از شوهر است. در صورتی که با وجود تمکین زن از شوهر نفقه وی پرداخت نشود زن می تواند از طریق حقوقی نفقه حال و گذشته خود را مطالبه نماید همچنین ترک انفاق حسب قانون حمایت خانواده جرم بوده و ضمانت اجرای کیفری دارد و مشمول حبس درجه شش می باشد.

نفقه زن بعد از طلاق

نفقه بعد از طلاق زن

در این خصوص که در ایام زوجیت نفقه زن به عهده شوهر می باشد شکی نیست لکن بعد از طلاق و پایان زوجیت شکی نیست که این الزام خاتمه می یابد و مرد تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داست. قانون گذار در دو مورد استثنایی نفقه بعد از طلاق زن را پیش بینی کرده و در صورت حصول شریط ذیل زن را مستحق نفقه می داند:

۱) بارداری زن: اگر زن باردار باشد شوهر مکلف به انفاق تا زمان وضع حمل می باشد و بعد از وضع حمل تکلیف مرد در خصوص انفاق به زوجه ساقط می شود. البته در خصوص فرزند همچنان تکلیف به انفاق دارد.

۲) طلاق رجعی: در طلاق بائن به محض اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت خاتمه می یابد و بعد از طلاق زن حق نفقه ندارد. در طلاق رجعی که شوهر حق رجوع به زن را دارد, در مدت عده زن تکلیف دارد در منزل شوهر سکونت کند و شوهر نیز تکلیف دارد تا پایان عده به وی نفقه دهد.

در این مطلب به بیان نفقه بعد از طلاق پرداختیم و مواردی که قانون حتی بعد از طلاق زن را مستحق نفقه می داند برشمردیم. جهت مشاوره با وکیل طلاق در تهران می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آخرین نوشته ها