آیا وکالت بلاعزل سند رسمی است؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بیان پاسخ این پرسش که آیا وکالت بلاعزل سند رسمی است یا خیر بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل حقوقی با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آیا وکالت بلاعزل سند رسمی است؟

آیا وکالت بلاعزل سند رسمی است یا عادی؟

برای پاسخ به پرسش فوق نخست باید به بیان تعریف سند عادی و رسمی و تفات آن ها بپردازیم. مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ از قانون مدنی به تعریف این دو نوع از سند پرداخته است:

ماده ۱۲۸۶ – سند بردو نوع است – رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است.

مطابق مواد فوق اگر سندی توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت وی و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمی است لکن سندی که این ویژگی ها را نداشته باشد عادی محسوب می شود مانند قولنامه یا هر نوشته ای که توسط افراد به صورت دست نویس تنظیم می شود. سند رسمی از اعتبار بالاتری نسبت به سند عادی برخوردار است چرا که سوابق این نوع از اسناد در دفاتر مخصوص در ادارات ثبت بایگانی می شود برخلاف اسناد عادی که در جایی ثبت و ضبط نمی شوند به همین دلیل است که اسناد رسمی قابل استعلام از مرجع صادر کننده اند.

با این توضیحات حال باید پرسید آیا وکالت بلاعزل سند رسمی است یا عادی؟

وکالت بلاعزل وکالتی است که به موجب آن شخص به دیگری نیابت می دهد تا امری را به جای او انجام دهد و در ضمن این سند یا سند دیگر حق عزل وکیل را از خود سلب می کند. این سند تنها در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود و با توجه به اینکه اسناد صادره توسط دفاتر اسناد رسمی, رسمی محسوب می شود این سند نیز رسمی بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است و دارای شناسه مخصوص بوده و قابل استعلام از ثبت و دفترخانه اسناد رسمی است.

توجه: اگرچه وکالت بلاعزل خود سند رسمی محسوب می شود ولی جایگزین سند رسمی نیست. به عبارتی اگر شخص برای انتقال مال وکالت بلاعزل دریافت کرده باشد و آن مال هم سند رسمی داشته باشد خود وکالت نامه جانشین سند نیست و وسیله انتقال سند محسوب می گردد و وکیل باید به وسیله وکالت نامه رسمی نسبت به اتقال سند رسمی اقدام کند. لازم به ذکر است همانطور که در مقاله اثبات مالکیت با وکالت بلاعزل بیان نمودیم صرف وکالت نامه نیز اثبات وقوع بیع نمی کند.

 

آخرین نوشته ها