آیا فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه امکان پذیر است؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی امکان فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکلای حقوقی متخصص در امور قراردادها با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه

برهم زدن قرارداد با توافق طرفین را اقاله یا تفاسخ می گویند در حالی که فسخ برهم زدن قراداد توسط یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر است در واقع پایبندی به مفاد قرارداد موجب تضرر یکی از طرفین است به همین دلیل وی بر اساس حقی که قانون یا قرارداد به وی داده معامله را بدون رضایت طرف دیگر بر هم می زند حال اگر یکی از طرفین صاحب چنین حقی بود برای اعلام اراده خود مبنی بر خاتمه عقد و بازگرداندن عوضین معامله چه اقداماتی باید انجام دهد؟ و آیا فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه امکان پذیر است یا حتما این موضوع باید توسط دادگاه احراز و اعلام گردد؟

فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه

فسخ یک ایقاع و است یعنی کاملا یک طرفه می‌باشد و تنها نیاز به یک اراده دارد. اگر حق فسخ در قرارداد قید شده باشد نیازی به توافق و رضایت طرف مقابل نخواهد بود. در این حالت فردی که خود را صاحب حق فسخ می داند باید اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر اعلام کند و طریق معمول و متداول این کار ارسال اظهارنامه برای طرف است. در صورتی که طرفین کلیه حق فسخ های خود را ضمن عقد ساقط کرده باشند دیگر امکان بر هم زدن عقد نیست مگر در موارد استثنایی پیش بینی شده در قانون.

بعد از ارسال اظهارنامه باید دعوایی تحت عنوان تایید فسخ قرارداد در دادگاه حقوقی مطرح کرد. دادگاه در نهایت با توجه قرارداد طرفین و مجموع اتفاقاتی که در جریان معامله صورت گرفته و در صورت لزوم استماع شهادت شهود ابتدا به بررسی شرایط فسخ قرارداد میپردازد که آیا شخص مدعی اصلا حق فسخی دارد یا خیر؟ در صورتی که چنین حقی برای وی متصور باشد سپس بررسی میگردد که آیا شرایط لازم برای اعمال این حق رعایت شده؟ و در نهایت پس احراز تمامی این موارد دادگاه رای به فسخ معامله میدهد. بنابراین امکان فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه وجود ندارد چرا که طرف مقابل رضایت ندارد و در نهایت می بایست یک مرجع رسمی و صاحب قدرت به این موضوع رسیدگی کند تا بتواند عوضین را به طرفین عقد برگرداند و عدم اجرای تصمیم وی دارای ضمانت اجرای قانونی باشد.

آخرین نوشته ها