آیا فرزند نامشروع ارث می برد؟وضعیت ارث ولد الزنا در قانون

آیا فرزند نامشروع ارث می برد؟ پاسخ به این پرسش موضوع این مقاله از وب سایت وکیل سایت است. شما می توانید جهت مشاوره با بهترین وکیل خانواده با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آیا فرزند نامشروع ارث می برد؟

توارث انتقال اموال شخص به اقارب است که در اثر فوت صورت می گیرد و دارایی شخص بین وراث به نسبت مشخص تقسیم می گردد. قرابت نسبی که ناشی از خون و قرابت سببی که ناشی از ازدواج است هر دو سبب ایجاد این رابطه می گردند البته قانون مدنی به تبعیت از فقه موانعی برای ارث پیش بینی نموده که در صورت حدوث این موانع, رابطه توارث بین وارث و مورث قطع می شود و وارث از ارث محروم می گردد. یکی از این موارد ولادت ناشی از زنا است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

آیا فرزند نامشروع ارث می برد؟

قانون مدنی ایران در ماده ۸۶۱ دو موجب برای ارث پیش بینی کرده: نسب( که لزوما باید مشروع باشد) و سبب. قواعد فقهی و قانونی ما یکی از موانع ارث را ولد الزنا بودن شخص می داند. در واقع طفلی که در نتیجه رابطه ناشروع زنا حاصل شده یکی از ارکان و شرایط لازم برای وارث شناخته شدن را ندارد بنابراین رابطه توارث بین این شخص و پدر و مادر ایجاد نمی گردد. مقصود از زنا, رابطه جنسی بین زن و مردی است که بین ایشان علقه زوجیت نباشد. ماده ۸۸۴ قانون مدنی در این باب بیان داشته: ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره‌ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه‌ی اکراه یا شبهه‌, زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

مطابق این ماده طفل حاصل از رابطه نامشروع از پدر و مادر خود ارث نمی برد و پدر و مادر هم از وی ارث نمی برند. علاوه بر این بین طفل و اقوام پدر و مادر نیز نظیر برادر و خواهر و اجداد و عمو و دایی و …. رابطه توارث ایجاد نمی گردد.

ارث ولد الزنا

فرزند نامشروع در چه صورت ارث می برد؟

ماده ۸۸۴ در ادامه شرایطی را بیان نموده که فرزند نامشروع ممکن است از والدین خود و اقوام ایشان ارث برد. این ماده فرضی را مطرح کرده که رابطه ناشروع نسبت به یک طرف زنا بوده و نسبت به طرف دیگر زنا محسوب نشود در این حالت رابطه توارث بین طفل و طرفی که رابطه نسبت به وی زنا نبوده و اقوام وی ایجاد می گردد.

به عنوان مثال دو نفر با هم رابطه برقرار کرده با این توضیح که مرد مطلع و اگاه به فقدان علقه زوجیت بین خود و زن باشد و زن تصور کند چنین علقه ای وجود دارد در این حالت به این رابطه وطی به شبهه گفته می شود و طفل ناشی از این رابطه نسبت به زن فرزند مشروع محسوب می گردد و رابطه توارث برقرار می شود و نسبت به مرد ولد الزنا محسوب می گردد و از هم ارث نمی برند.

همین حکم در خصوص اکراه وجود دارد یعنی مثلا شخصی به زور تهدید با دیگری رابطه برقرار کرده باشد.

توجه: مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ زانی( مرد زناکار) پدر قانونی طفل محسوب می گردد و کلیه تکالیف قانونی از جمله گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه و مراقبت و نگه داری طفل بر عهده وی است و نام خانوادگی وی به فرزند تعلق می گیرد. بنابراین ولادت ناشی از زنا تنها نسبت به ارث مانع ایجاد می کند لکن اسقاط کننده سایر حقوق نیست.

 

 

آخرین نوشته ها