آیا فرزند صیغه ای ارث میبرد؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به به این پرسش پاسخ دهیم که آیا فرزند صیغه ای ارث میبرد یا خیر. جهت مشاوره با بهترین وکیل حقوقی متخصص در امور ارث با شماره موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آیا فرزند صیغه ای ارث میبرد؟

نکاح موقت یکی از طرق ازدواج پیش بینی شده در قانون مدنی است که از آن تحت عنوان صیغه یا صیغه موقت هم یاد میشود. مطابق با قانون مدنی فرزند ناشی از نکاح اعم از دائم یا موقت ملحق به والدین است و از ایشان ارث میبرد. بنابراین فرزند صیغه ای از والدین خود ارث میبرد به همان میزانی که فرزند ناشی از نکاح دائم ارث خواهد برد.

آیا فرزند صیغه ای ارث میبرد یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش که آیا فرزند صیغه ای ارث میبرد یا خیر؟ نیاز به بررسی برخی از مواد قانون مدنی است. مطابق با قانون مدنی در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند ماده 940 قانون مدنی، بیان می دارد: « زوجین که زوجیت آنها، دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث میبرند.» بر اساس این ماده، تنها زوجینی که در عقد نکاح دائم هستند و به دلایلی مانند کفر، لعان و قتل، ممنوع از ارث نیستند، از یکدیگر ارث می برند. بنابراین، احکام ارث، زوج و زوجه در عقد نکاح موقت را شامل نمی شود.

همچنین لازم به ذکر است که ارث، از قواعد آمره می باشد. این بدان معنا است که هر گونه توافقی، بر خلاف آن، محکوم به بطلان است. بنابراین، اگر زوجین، ضمن عقد نکاح، شرط توارث کنند، وجهه قانونی ندارد و این شرط، در رابطه میان طرفین، اعمال نمی شود و حتی اگر شرط شود که از هم ارث ببرند چنین شرطی باطل است. این موضوع ایجاد شبهه می کند که آیا ارث نبردن زن و شوهر از همدگیر باعث می شود که فرزند هم از ایشان ارث نبرد قانون مدنی در هیچ کدام از مواد به این موضوع اشاره ای نکرده لکن بر اساس ماده ۱۱۵۸ طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر می باشد.

ماده فوق کلمه زوجیت را به طور مطلق به کار برده که شامل عقد دائم و موقت می شود. بنابریان فرزند ناشی از نکاح موقت مانند فرزند ناشی از نکاح دائم فرزند شرعی و قانونی والدین محسوب میگردد و رابطه نسبی میان ایشان برقرار میگردد و کلیه تکالیف والدین نسبت به وی مجراست و می بایست برای وی شناسنامه اخذ کنند و هیچ تفاوتی با فرزند ناشی از نکاح دائم از حیث میزان سهم الارث نخواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه این فرزند رابطه نسبی شرعی با پدر و مادر خود دارد در صورتی که پیش از ایشان فوت نماید پدر و مادر به میزان مقرر در قانون از وی ارث خواهند برد.

آخرین نوشته ها