آیا صدور حکم جلب بعد از توقیف اموال امکان پذیر است؟

د ر  این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا در مورد صدور حکم جلب بعد از توقیف اموال مطالبی را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. شما می توانید برای مشاوره با وکیل حقوقی با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

حکم جلب بعد از توقیف اموال

اجرای احکام حقوقی مراحلی دارد از جمله اینکه در مرحله نخست برای محکوم علیه اجراییه صادر و به وی ابلاغ می گردد تا وی حکم را به اختیار خود اجرا نماید. و سپس به ترتیب مراحل دیگر اجرا می گردد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

حکم جلب بعد از توقیف اموال

اجرای احکام حقوقی مراحلی دارد که باید به ترتیب اجرا شود. پس از آنکه شخصی در دعوای حقوقی محکوم علیه اعلام می گردد می بایست حکم صادره علیه وی اجرا گردد. اجرای حکم با واحد اجرای احکام حقوقی است. برای اجرای حکم نخست دادگاه نخستین صادر کننده حکم اقدام به صدور اجراییه می نماید و به محکوم علیه مهلت ۱۰ روزه برای اجرای حکم داده می شود. در صورتی شخص محکوم علیه در مهلت ۱۰ روزه اقدام به اجرای حکم ننماید دادگاه نخستین پرونده را برای تشکیل پرونده اجرایی به واحد اجرای احکام ارسال می نماید.

واحد اجرای احکام حقوقی در اقدام نخست اقدام به توقیف اموال و حساب های محکوم علیه می نماید. در این حالت موجودی کلیه حساب های محکوم علیه به نفع محکوم له توقیف می گردد همچنین اموال منقول وی توقیف می گردد و اموال غیر منقول وی به میزان طلب توسط اداره ثبت و با ارائه نامه واحد اجرای احکام توقیف می گردد. همه این ها زمانی است که محکوم علیه اموالی اعم از منقول و غیر منقول داشته باشد. در صورتی که از شخص محکوم علیه هیچ مالی یافت نشود تنها راه حل جلب وی می باشد. بنابراین جلب محکوم علیه بعد از توقیف اموال یعنی محکوم له از طریق واحد اجرا تمام تلاش خود را برای اجرای حکم نموده لکن به دلیل مال نداشتن محکوم علیه تنها چاره جلب وی است. بنابراین جلب محکوم علیه آخرین راهکار محکوم له برای وصول طلب خود است. پس از جلب, شخص محکوم علیه تا زمان پرداخت کامل بدهی و یا توافق مبنی بر تقسیط آن و یا پذیرش اعسار وی در زندان باقی خواهد ماند.

آخرین نوشته ها