آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بررسی نحوه تغییر سن در شناسنامه افراد بپردازیم. ممکن است مامورین ثبت احوال در ثبت سن فرد مرتکب اشتباه شده باشند و یا اشتباه در صدور گواهی ولادت صورت گرفته باشد. همچنین در گذشته معمولا اگر نوزادی فوت می گرد شناسنامه اش را نگه می داشتند و همان شناسنامه را به فرزند بعدی می دادند و این خود نیز سبب اختلاف در سن واقعی فرد با سن مندج در شناسنامه بود. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که اگر سن واقعی فرد با سن مندرج در شناسنامه اختلاف داشته باشد آیا امکان اصلاح آن در اسناد سجلی فرد وجود دارد یا خیر؟

تغییر سن در شناسنامه

شناسنامه سندی رسمی است و قانون گذار به منظور حفظ اعتبار این سند و جلوگیری از تزلزل آن مقرراتی وضع کرده از جمله قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۱۳۶۷ که بیان می دارد هر گونه تغییر در تاریخ تولد مندرج در شناسنامه ممنوع است لکن در مواردی مطابق با تبصره همین قانون امکان اصلاح سن مندرج در شناسنامه وجود دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

نحوه تغییر سن در شناسنامه

الف) در صورتی که اختلاف سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال باشد

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها بیان می دارد: از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. منتها حسب تبصره همین ماده قانونی در صورتی که اختلاف سن مندرج در شناسنامه با سن واقعی فرد بیش از پنج سال باشد شخص می تواند تنها برای یک بار در طول زندگی خود درخواست خود را در کمیسیون تشخیص سن مطرح نماید. کمیسیون موضوع را بررسی کرده و در صورتی که درخواست فرد را مستند و مستدل ببیند رای به کاهش سن فرد و درج آن در اسناد سجلی خواهد داد.

‌تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با

سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی ‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره

ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی

شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل

می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است؟

ب) در صورتی اختلاف سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه کم تر از ۵ سال باشد

در این رابطه رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ در رابطه تغییر سن در شناسنامه چنین بیان می دارد:

حسب ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه 1367 () تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر درآن محول شده است. بنابراین مطابق با این رای وحدت رویه تغییر سن مندرج در شناسنامه در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه کم تر از پنج سال باشد امکان پذیر نیست. همچنین مستفاد از همین رای وحدت رویه رسیدگی به این درخواست در صلاحیت دادگاه است و کمیسیون تشخیص سن صالح نیست.

برخی از نکات تغییر سن در شناسنامه

۱) نظر کمیسون تشخیص سن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

۲) رای کمیسیون به اداره ثبت احوال مربوطه ابلاغ و مفاد رای در اسناد سجلی منعکس می گردد.

۳) در صورتی که سن متقاضی ۱۸ سال به بالا باشد و نیز در صورتی که سن وی زیر ۱۸ سال بوده ولی حکم رشد اخذ نموده باشد شخصا می تواند درخواست دهد. در غیر این صورت باید از طریق ولی یا قیم یا سرپرست قانونی خود درخواست خود را مطرح نماید.

در این مطلب به بیان پاسخ این پرسش که آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است پرداخیتم. شما می توانید جهت مشاوره با بهترین وکیل حقوقی در تهران با شماره های موجود در وب سایت تماس بگیرید.

 

 

آخرین نوشته ها