آیا اثبات مالکیت با قولنامه دستی ممکن است؟

در این مطلب از وکیل سایت به چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه خواهیم پرداخت. برای اثبات مالکیت با قولنامه طرح دادخواست توسط مدعی الزامی بوده و تهیه مدارک و اسناد دیگر، نظیر شهادت نامه شهود، اقرارنامه و…. نیز به اثبات ادعای خواهان لازم است. جهت مشاوره با وکلای حقوقی متخصص با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

اثبات مالکیت با قولنامه

در برخی مواقع اتفاق می افتد که طرفین برای انجام معامله میان خود، به تنظیم قولنامه اقدام می نمایند. قولنامه، سندی است که در آن، طرفین عقد متعهد می شوند که در زمان معینی، به تعهد و قول خود عمل نمایند. این تعهد می تواند انتقال مالکیت مال، به طرف دیگر قرارداد باشد. در صورتی خریدار بخواهد به قولنامه اعتبار بیش تری ببخشد می تواند دعوای اثبات مالکیت به طرفیت فروشنده مطرح کند و مالکیت خود را در دادگاه به اثبات برساند.

امروزه بسیاری از معاملات به صورت قولنامه ای منعقد می شوند و قانون گذار نیز این گونه معاملات را معتبر شناخته و آن ها را مورد حمایت قرار داده. در رابطه با چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه می توان بیان داشت که قولنامه را می توان فقط به صورت قولنامه دستی منعقد نمود و ما امروزه قولنامه محضری نداریم و این امر با محدودیت مواجه است. غالبا دعاوی که در دادگاه ها نسبت اعتبار اسناد قولنامه ای مطرح می شود، در رابطه با قولنامه های دستی می باشد. قولنامه دستی به قولنامه ای که گفته می شود که به صورت دست نویس یا در فرم های چاپی بنگاه املاک نوشته شده و طرفین، به موجب آن، اقدام به انعقاد عقد بیع نموده اند. اعتبار قولنامه دستی، در حکم سند عادی می باشد. چگونگی اثبات مالکیت با قولنامه دستی در مراجع قضایی به این صورت است که دادگاه اصل را بر صحت وقوع معامله و قولنامه دستی گذاشته و در صورت انکار طرف, قولنامه دستی را در کنار سایر قرائن و مدارک لازم نظیر شهادت شهود، اماره تصرف، اقرار و سوگند مورد توجه قرار داده و با توجه به جمیع جهات، نسبت به صدور حکم اقدام می نماید.

ادله لازم برای اثبات مالکیت با قولنامه

در صورتی که ملکیت شما حسب قولنامه ابرازی مورد اختلاف و مورد انکار طرف باشد شما می توانید مالکیت خود را در کنار قولنامه به وسیله ادله اثبات ذیل به اثبات برسانید:

۱) شهادت شهود

به موجب ماده 1313 اصلاحی قانون مدنی، در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. همچنین به موجب تبصره دو همین ماده، شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند‌، پذیرفته نمی‌ شود.

در خصوص تعداد و جنیست شاهدین نیز می بایست بیان نمود که مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی نظیر اثبات مالکیت، گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن کفایت می نماید. همچنین، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید و نیز، شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد.

۲) اماره تصرف

در صورتی که مال در اختیار و تصرف شماست و مستنداتی بر این امر دارید می تواند جهت اثبات مالکیت به عنوان اماره مورد استناد در دادگاه قرار گیرد.

۳)اقرار

در صورتی که طرف به مالکیت شما اقرار کند دیگر دلیل دیگری برای اثبات مالکیت با قولنامه لازم نیست و صرف قولنامه ای که به صحت آن اقرار شده کفایت می کند.

۴) سوگند نیز یکی از ادله اثبات دعواست که می توان بدان استناد نمود.

اثبات مالکیت با قولنامه عادی

مدارک لازم برای اثبات مالکیت با قولنامه

با توجه به دلایلی که خواهان یا خوانده، برای اثبات مالکیت خود بر مالی، در  دادگاه مطرح می نماید؛ لازم است که مدارک و اسنادی نیز تهیه شده و به مرجع قضایی ارائه داده شود تا ادعای فرد، ثابت گردد. در این راستا؛ مدارک لازم برای اثبات مالکیت با قولنامه دستی به شرح زیر می باشد:

اصل و کپی قولنامه دستی تنظیم شده میان خریدار و فروشنده

اصل اقرارنامه (در مواردی که شخص از اقرار برای اثبات مالکیت خود استفاده می نماید.)

اصل استشهادیه (در مواردی که فرد، شهادت شهود را به عنوان دلیل بر مالکیت خود مطرح می نماید.)

اصل سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی (در مواردی که طرفین معامله، قولنامه محضری خود را در این دفاتر تنظیم و ثبت نموده باشند.)

اصل و کپی فیش واریز وجه

هر چه مستندات شما بیش تر و قوی تر باشد احتمال پیروزی شما در دعوا بالاتر خواهد رفت.

آیا می توان با کپی قولنامه اثبات مالکیت نمود؟

به طور کلی به عنوان یک اصل قضایی ارائه اصول مستندات به دادگاه الزامی است و در غالب موارد در صورتی که صرفا کپی قرار داد در دست باشد دعوا به اثبات نمیرسد و در نهایت رد خواهد شد لکن در صورتی که همین کپی مورد قبول طرف قرارداد باشد و یا ادله محکم دیگری در بین باشد که مالکیت را به اثبات برساند با ارائه کپی نیز میتوان دعوا را به اثبات رساند. علی ای حال هر دعوا شرایط خاص خود را داشته که باید مدنظر قرارداده شود.

 

 

 

آخرین نوشته ها