آزمایش عدم تمکین به چه نحو است؟

در این مطلب از وکیل سایت نحوه آزمایش عدم تمکین را خدمت شما عزیزان ارائه می نماییم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل خانواده با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آزمایش عدم تمکین

تمکین در بحث ازدواج به معنای انجام تکالیف شرعی و قانونی توسط زوجه و تبعیت متعارف از شوهر است. تمکین بر دو نوع عام و خاص است و شرط تعلق نفقه به زوجه تمکین از شوهر است و در صورت اثبات عدم تمکین, زن مستحق نفقه نیست و از طرفی حقوقی برای شوهر ایجاد می شود مانند حق ازدواج مجدد. در صورتی که شوهر مدعی عدم تمکین زن باشد دادگاه می تواند از طریق آزمایش عدم تمکین این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد.

تمکین به چه معناست؟

تمکین در اصطلاح حقوقی به معنای انجام تکالیف قانونی توسط زوجه و پذیرش ریاست مرد بر خانواده و تبعیت متعارف از اوست که بر دو نوع عام و خاص می باشد.

تمکین عام شامل سکونت در منزلی که مرد تدارک دیده(بنابراین در صورتی که زن بدون اذن مرد مسکن جداگانه اختیار کند حکم به عدم تمکین وی داده می شود), عدم اشتغال به شغلی که برخلاف مصالح خانواده باشد, پذیرش ریاست مرد بر خانواده و همکاری در تربیت فرزندان می باشد.

تمکین خاص به معنای برقراری رابطه جنسی متعارف با شوهر است.

آزمایش عدم تمکین

آزمایش عدم تمکین زمانی صورت می گیرد مرد دادخواست الزام به تمکین مطرح نماید لکن زن و مرد مطالب متضادی در خصوص تمکین بیان نمایند در واقع مرد مدعی عدم تمکین زن است و زن مدعی است که به کلیه وظایف خود در قبال شوهر عمل کرده. در این حالت دادگاه اقدام به آزمایش عدم تمکین می نماید بدین صورت که با طرح سوالات متعدد از طرفین نسبت به صحت و سقم موضوع تحقیق می نماید. از جمله سوالاتی که در جلسه آزمایش عدم تمکین مطرح می شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

از زن پرسیده می شود آیا موضوع عدم تمکین شما نسبت به شوهرتان صحت دارد؟ در صورتی که پاسخ زن مثبت باشد قاضی علت آن را می پرسد؟

همچنین پرسیده می شود که آیا زن در منزلی که شوهر برای وی تدارک دیده اقامت دارد یا خیر؟

همچنین قاضی از مرد می پرسد که ایا نفقه زن را می پردازد یا خیر؟ آیا منزلی مناسب برای همسر خود تدارک دیده؟

آیا با همسر خود بدرفتاری داشته؟یا او را مورد ضرب و شتم قرار داده؟

آزمایش عدم تمکین به چه نحو است

النهایه قاضی پرونده با توجه به پاسخ های طرفین در کنار سایر ادله و مدارک صحت و سقم موضوع را بررسی می کند. همچنین در صورتی که هر یک از طرفین اسناد و مدارکی جهت اثبات ادعای خود داشته باشند مورد رسیدگی قرار می گیرد. مثلا مرد می تواند برای اثبات عدم تمکین زن به شهادت شهود استناد کند که مثلاذ زن چند ماه است که ترک زندگی مشترک کرده و در خانه پدرش سکونت دارد و زن نیز در مقابل علت عدم تمکین خود را کتک کاری توسط شوهر اعلام کند و به گزارش پزشکی قانونی استناد نماید.

آزمایش عدم تمکین شامل آزمایش پزشکی قانونی برای اثبات عدم برقراری رابطه جنسی برای مدت طولانی نمیشود. در واقع تمکین خاص بدین معناست که زن امکان برقراری رابطه جنسی متعارف با شوهر را فراهم کند و در صورتی که زن از این وظیفه امتناع نماید تقریبا اثبات آن به وسیله آزمایش پزشکی قانونی غیر ممکن است چرا که عدم رابطه جنسی امری است که تنها زوجین از آن اطلاع دارند و حتی اثبات این موضوع با شهادت قدری مشکل است و قاضی تنها با پرسش از طرفین و سایر قراين موجود در پرونده می تواند صحت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

در صورتی که زن به دلایل ذیل از تمکین امتناع کند حکم  به عدم تمکین وی داده نمی شود:

در صورتی که شوهر بیماری مقاربتی داشته و این موضوع به تایید پزشکی قانونی برسد.

ه در صورتی که زن بتواند ثابت کند حضور در منزل مشترک موجب ضرر جانی مالی یا حیثیتی است.

در صورتی که زن حق حبس داشته تا زمانی که مهر به وی تسلیم نشود, ناشزه محسوب نمیشود.

در صورتی که زن حق اختیار مسکن جداگانه داشته باشد.

آخرین نوشته ها